CE-MARKERING

Jaarlijks vinden er 220.000 ernstige arbeidsongevallen plaats, waarvan 55.000 incidenten door het werken met machines. In veel productie-installaties schuilen gevaren voor bedieners en onderhoudspersoneel. Natuurlijk wilt u deze gevaarlijke situaties kunnen herkennen en zo veel mogelijk beperken. Door het proces van CE-markering is de fabrikant in staat te verklaren dat de machine of installatie voldoet aan alle veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en eventuele andere van toepassing zijnde Europese richtlijnen.

 

Waarom zou u een CE-markering laten uitvoeren?

Wij hebben enkele argumenten voor u op een rij gezet:

checkicon   Voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn en andere van toepassing zijnde Europese richtlijnen is op veel markten - niet alleen in Europa - een eerste vereiste om toegang te krijgen tot deze markt.
     
checkicon   Lagere cost-of-ownership voor uw klanten dankzij minder ongevallen en productieverlies.
     
checkicon   Voorkomen van imago-/reputatie schade door claims van klanten en/of recalls door markttoezichtautoriteiten.
     
checkicon   Bij machines voor eigen gebruik: goed werkgeverschap, lager ziekteverzuim.

Download gratis onze scan CE richtlijnen

Heeft u vragen over CE-markering? Neem dan gerust contact met ons op. Naast het voldoen aan de wetgeving ligt onze focus op een pragmatische insteek en oplossing waarbij tevens aandacht voor de continuïteit van uw productieproces is. Wij staan u graag te woord met betrekking tot het thema CE-markering. Gebruik hiervoor onderstaand contactformulier, dan beantwoorden wij uw vraag zo spoedig mogelijk. Tevens kunt u via onderstaand formulier onze scan CE richtlijnen kosteloos downloaden.

Erik van de Vrugt
Erik van de VrugtTechnisch directueur
T. +31 (0)88 220 14 00
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input

Onze adviseur neemt binnen 24 uur contact met u op!

Wanneer moet u CE-markeren?

cmseCE-markering is niet alleen van toepassing bij het ontwerpen en op de markt brengen van een nieuwe machine. Ook wanneer u  bestaande machines samenbouwt of een aanpassing aan uw machine aanbreng die de risico’s ingrijpend wijzigt, moet u CE markeren.

Om u te begeleiden bij CE-markering hanteren we binnen de Europese Economische Ruimte onder andere de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Voor het veilig ontwerpen van machines zijn er Europees geharmoniseerde normen zoals EN-ISO 12100:2010.

Voordelen voldoen aan eisen CE-markering machines:

 • Invulling wettelijke Europese verplichtingen
 • Aantoonbaarheid veiligheid machine of installatie
 • Regelen aansprakelijkheid
 • Voorkomen juridisch delict

Waarom CE-markering door TCPM?

 • Meer dan 25 jaar vervaring met CE-markering
 • Ervaren team met gecertificeerde adviseurs / HVK-ers (Hogere Veiligheidskundigen)
 • CMSE® - Certified Machinery Safety Expert
 • Praktische, resultaatgerichte en integrale aanpak
 • Altijd dicht bij u in de buurt (5 vestigingen verspreid door Nederland)
 • TCPM levert naast een pragmatisch advies ook de oplossing voor machineveiligheid. In samenwerking met onze eigen engineeringafdeling kunnen wij aanpassingen voorstellen en implementeren.

GECERTIFICEERD CMSE®

TCPM heeft meerdere Certified Machinery Safety Experts in dienst

De training tot CMSE® - Certified Machinery Safety Expert (gecertificeerd expert machineveiligheid) is een wereldwijd erkende kwalificatie, die een 360°-overzicht op de lange termijn over het gebied machineveiligheid biedt. De CMSE® certificering is beperkt geldig waardoor onze specialisten zich periodiek her-certificeren. Zo blijven wij up- to-date!

RICHTLIJNEN ALS UITGANGSPUNT VAN CE-MARKERING

Richtlijnen vormen het uitgangspunt van CE-markering en zij stellen essentiële eisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming voor producten die binnen de EER in de handel worden gebracht of in bedrijf worden genomen.Met "in de handel brengen" wordt bedoeld, de eerste terbeschikkingstelling, tegen betaling of kosteloos met het oog op de distributie of het gebruik ervan.De essentiële eisen rondom CE-markering en productaansprakelijkheid zijn globaal geformuleerd en gelden voor verschillende productgroepen. Veel producten moeten vaak aan meerdere CE richtlijnen voldoen, ook kan het zijn dat een product aan een betreffende richtlijn moet voldoen maar geen CE markering mag hebben.  Weet u welke richtlijnen van toepassing zijn op het product dat u maakt of dat u inkoopt? Op dit moment zijn er zo'n 30 productrichtlijnen voor verschillende productgroepen van kracht. TCPM heeft hiervoor een handige checklist opgesteld. Deze kunt u na het invullen van het bovenstaande formulier downloaden.

IN ZEVEN STAPPEN NAAR UW CE-MARKERING

TCPM hanteert het volgende stappenplan om te komen tot CE-markering van een product:

 1. Bepalen van de van toepassing zijnde CE-richtlijnen.
 2. Vaststellen van de toepassing zijnde essentiële veiligheids- en gezondheidseisen per vantoepassing zijnde richtlijn.
 3. Bepalen of inschakelen van een Notified Body verplicht is.
 4. Controleren of het product overeenstemt met de richtlijnen:
  • het uitvoeren van een risicobeoordeling;
  • testen en berekeningen, etc.
 5. Het opstellen van intern technisch dossier. Hieronder valt alle informatie die nodig is om de conformiteit met de richtlijnen aan te tonen.
 6. Het opstellen van mee te leveren documenten:
  • gebruikershandleiding;
  • technische documenten voor onderhoud;
  • verklaring van overeenstemming.
 7. Het aanbrengen van de CE-markering.

Heeft u te maken met een product dat batch- of seriematig wordt geproduceerd dan is een achtste stap van toepassing:

8. Borging van het productieproces.

WIE BRENGT CE-MARKERING AAN?

CE-markering wordt door de fabrikant aangebracht. Let op! Een gebruiker kan ook als fabrikant aangemerkt worden. Bijvoorbeeld bij het zelf maken van een machine, het samenstellen van machines of het wijzigen van machines.

WAT KLANTEN OVER ONS ZEGGEN

FAQ
Wat is CE-markering?

Productveiligheid is van essentieel belang bij de ontwikkeling en engineering van nieuwe producten. 

Veel (industriële) producten mogen uitsluitend worden verhandeld of in gebruik worden genomen in de Europese Economische Ruimte (EER) , d.w.z. alle (nu nog) 28 EU-lidstaten en tevens IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, als ze zijn voorzien van CE-markering. Daarmee geeft de fabrikant of importeur namelijk aan, dat zijn producten voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Deze eisen zijn vastgelegd in diverse Europese productrichtlijnen, die tevens voorschrijven welke procedure daarbij moet worden gevolgd. Het fysiek aanbrengen van de CE-markering op het product is ‘slechts’ het sluitstuk van deze procedure.

WIJ WERKEN O.A. VOOR DEZE KLANTEN

Een veilige werkomgeving bij tevreden klanten.... dat is onze motivatie.

OVER TCPM

TCPM is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau dat al meer dan 25 jaar zaken graag in beweging houdt. Uw zaken.

Dat doen wij inmiddels met ca 200 medewerkers vanuit 5 vestigingen in Nederland. Onze expertises zijn: Engineering (in-house / on-site), Industriële veiligheid en Projectmanagement. Wij werken aan uw projecten vanuit één van onze kantoren (in-house) of bij u op locatie (on-site). Net wat u wilt! Onze kennis van de marktsegmenten Food, Pharma, Capital Goods, Energy en Marine & Offshore zetten wij graag voor u in.

pandhloauto.jpg
0
bedrijfsongevallen (P/J)
0
ongeval met machines (P/J)
0
adviseurs / veiligheidskundigen
0
tevreden klanten (P/J)

Onze aanpak voor groei

TCPM is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau met ruim 200 medewerkers en 5 vestigingen in Nederland. We groeien al meer dan 30 jaar, samen met onze klanten. Die kennen we dan ook door en door. 

Ook groeien? Wij helpen u met complete en integrale oplossingen voor uw industriële omgeving. We maken industriële bedrijven beter door strategisch meedenken te koppelen aan een slimme en praktische aanpak. Onze combinatie van engineering, industriële veiligheid en projectmanagement is daarbij de sleutel.

Contact

Hoofdkantoor TCPM

Boogschutterstraat 40
7324 BA Apeldoorn

T. +31 (0)88 220 14 00
E. tcpm@tcpm.nl 

Bekijk alle vestigingen

© 2021 TCPM. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken