Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Op dit moment werkt een projectengineer van TCPM Oost als projectbegeleider onderhoud en beheer bij het waterschap voor de afdeling waterketen. Waterketen houdt zich binnen het waterschap bezig met het zuiveren van afvalwater. Waterschap Vallei en Veluwe heeft hiervoor 16 zuiveringen in beheer, verspreid over het gebied. Hij werkt aan verschillende projecten binnen het waterschap.

HER-CERTIFICERING CHEMICALIËN INSTALLATIES

Eén van deze projecten is het her-certificeren van chemicaliën installaties op diverse zuiveringen binnen het waterschap. De huidige installaties voldoen niet meer aan de laatste eisen en moeten daarom gereviseerd of (deels) vervangen worden. Het project dient medio 2017 gereed te zijn. Het vaste projectteam bestaat uit verschillende disciplines, waaronder de projectbegeleider. Het project wordt in een bouwteamovereenkomst gerealiseerd. Hierdoor zijn een hoofdaannemer en onderaannemers ook deel van het team. Verder wordt - afhankelijk van de installatie - het team ondersteund door de beheerder en eventueel het onderhoudspersoneel van de desbetreffende installatie. In dit project controleert onze projectengineer als projectbegeleider of de installaties gebouwd worden volgens de standaarden. Daarnaast geeft hij de input voor de specifieke eisen en wensen van beheer en onderhoud. Belangrijk is dat het waterschap de continuïteit en kwaliteit van het zuiveringsproces waarborgt tegen minimale onderhouds- en beheerskosten. Daarbij moet de veiligheid op orde zijn en er een doordacht concept met betrekking tot de continuïteit (reservestelling) van de levering zekerheid en efficiëntie is. Verder zorgt hij voor het inpasbaar maken van de installatie in de bestaande structuren zoals SCADA, technische documentatie (P&ID, E-schema, TO et cetera) , het onderhoudsbeheersysteem en vindbaarheid in het veld. Het doel is dat een uitgevoerd project goed overgedragen kan worden naar de afdeling beheer en onderhoud en alle door deze afdeling benodigde informatie compleet is.

AFWISSELENDE TAKEN

De functie van projectbegeleider bij het Waterschap vereist technische kennis maar ook goede communicatieve vaardigheden. Het zorgen voor een goed werkende en werkbare installatie en het opleveren van het technisch constructie dossier is de “harde” kant. De overleggen die hij met het projectteam en de afdelingen voert vereisen een goede communicatie. Niet alle eisen en wensen kunnen ingewilligd worden. Het is belangrijk dat je zelf de hoofd- van de bijzaken kunt scheiden en er het beste voor alle partijen er uithaalt. Dit vereist kennis, tact en doorzettingsvermogen, maar ook soms geduld. Hierbij gaat het vaak om minder meetbare zaken, die het werk afwisselend en aantrekkelijk maakt. Een andere uitdaging is dat iedereen binnen het projectteam natuurlijk de belangen van zijn eigen doelgroep behartigt. Onze projectengineer zegt hierover: “Soms begeef je je in het spanningsveld tussen realisatie (korte termijn) en onderhoud (lange termijn). Daardoor ben ik continu op zoek naar werkbare oplossingen waarmee iedereen tevreden is, maar die ook aan de eisen voldoen. Het werken bij Waterschap Vallei en Veluwe betekent voor mij het leren kennen van nieuwe onbekende proces installaties, waarbij het bijna altijd gaat om kapitaalgoederen die aangeschaft worden voor de lange termijn. Het kennis maken met en ervaren van een onbekende tak van sport, maakt mijn werk als interim afwisselend en uitdagend.”

PROJECTEN EN INNOVATIES

De projecten binnen het waterschap zijn zeer divers. Op dit moment werkt de projectbegeleider aan: een Bio-Energiecentrale waar aardgas uit mestvergisting wordt gewonnen, het vervangen van een biogasmotor, het vervangen van diverse rioolgemalen, het bouwen van een calamiteitenbak voor de opvang van regenwater, een compleet nieuwe rioolwaterzuivering en het realiseren van een geurbehandelingsinstallatie van diverse processen op een zuivering. Verder is hij bij het waterschap betrokken met een aantal innovatieve projecten: het realiseren van een waterfabriek waar nieuwe zuiveringsprocessen onderzocht worden in samenwerking met universiteiten en adviesbureaus en een proef installatie voor het winnen van Alginaat uit slib.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Papierfabrieken en heeft als missie de kennisinfrastructuur in de Nederlandse Papier- en kartondinustrie te versterken door generatie, ontsluiting en verspreiding van kennis.

Het gebruik van papier en karton verandert sterk en blijft wereldwijd ook de komende jaren groeien. Deze groei verschilt per continent en productgroep. Voor Nederlandse bedrijven wordt specialisatie, innovatie en business development steeds belangrijker. MKB-toeleveranciers en -afnemers spelen een cruciale rol bij implementatie van innovaties. Daarnaast zijn grondstof- en productieflexibiliteit van groot belang, in combinatie met producten van hogere toegevoegde waarde. 

Een projectengineer van TCPM heeft een voorstudie uitgevoerd voor een aantal partners van het KCPK. In deze voorstudie zijn de technologische mogelijkheden voor het (door middel van drogen) opwaarderen van zijstromen die tijdens de papierproductie ontstaan. Uit de studie is gebleken, dat dit in sommige gevallen zelfs 'energieneutraal' kan, waarbij de restwarmte uit de fabriek de benodigde droogenergie levert. 

Specifieke kennis

Door zijn kennis en ervaring op het gebied van zowel energie- en procestechniek, als het energie-efficiënt integreren van drooginstallaties voor zijstromen, zoals slib en papierrejecten (in bestaande fabrieken), was onze projectengineer dé aangewezen persoon voor dit vooronderzoek. 

Onze projectengineer vertelt: "Het doel van het vooronderzoek was de klanten inzicht te geven in de technische- en financiële haalbaarheid van het door middel van drogen, opwaarderen van zijstromen.Hiervoor is er een overzicht gemaakt van de verschillende op de markt beschikbare droogtechnologieën, inclusief alle benodigde rand-installaties. In het overzicht zijn technische specificaties vergeleken, waaronder droogcapacititeit, specifiek energieverbruik, investering, formaat, waarmee de fabrieken de voor- en nadelen kunnen bepalen."

Hij vervolgt: "Voor de klant specifieke cases in het onderzoek zijn de bestaande situaties van de klanten onderzocht. De klant wil graag de vochtige papierrejecten en slibben als grondstof elders aanwenden. Drogen is vor deze toepassingen een eerste vereiste. Zo zijn er industriële referenties waarbij de gedroogde stromen omgezet worden in bouwproducten, groene chemicaliën en energiedragers. Dit noemen we verwaarden, oftewel valoriseren. Valoriseren kan op diverse manieren, maar in bijna alle gevallen is het nodig om het materiaal eerst te drogen! Een van de belangrijkste factoren om dergelijke projecten succesvol te maken, is de inzet van restwarmte ten behoeve van de droging van het materiaal. Een van de belangrijkste stappen in het klant specifiek onderzoek was het bepalen van de hoeveelheid benodigde drogingswarmte, de hoeveelheid restwarmte die men beschikbaar heeft, het bepalen van de locatie van de restwarmte (bijvoorbeeld bij de papiermachine of warmtekrachtcentrale) en de kwaliteit van de restwarmte. Vervolgens zijn op basis van deze gegevens concept-oplossingen uitgewerkt, waarbij zowel de technische- als financiële haalbaarheid is bepaald."

Voorstudie afgerond

Inmiddels is de voorstudie voor een klant in Spanje en een klant in Zwitserland afgerond. Beide klanten zijn zeer tevreden over het resultaat. "Wanneer uit papierrejecten een verkoopbaar product gemaakt kan worden," legt onze projectengineer uit, "voegt dit zeker waarde toe voor de papierproducenten. Men heeft niet alleen minder afval, maar van het afval ook een duurzaam product weten te maken! De verwachting is dan ook dat de resultaten uit het onderzoek in de praktijk geïntegreerd zullen worden."

 

Gepubliceerd in Laatste nieuws
donderdag, 21 juli 2016 08:48

Verpakken op maat

Neopost baseert zich voortdurend op de laatste technologieën om bedrijven de beste oplossingen te kunnen bieden op het vlak van documentbeheer en klantcommunicatie. Al meer dan 100 jaar begeleiden zij hun klanten bij postactiviteiten: van het veilig vullen van enveloppen tot de geoptimaliseerde verzending.

CVP 500

Neopost ontwikkelt een slimme verpakkingsmachine, de CVP 500. De CVP 500 is een “fit-to-size parcel creator”. Elke zeven seconden kan er een product op de lopende band geplaatst worden. Vanuit een eindeloze strook karton snijdt de machine een doos die precies op maat is voor dit product en vouwt deze doos om het product heen. Voordat de doos definitief gesloten wordt, kan er nog een folder of factuur toegevoegd worden. Vervolgens wordt de doos automatisch dicht getapet en voorzien van een pakketlabel. Het pakket is dan klaar voor verzending.

Verder ontwikkelen

Hoewel de machine inmiddels al veel logistieke awards heeft gewonnen, ziet Neopost nog volop kansen de CVP 500 verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Om deze grote ontwikkelingen waar te kunnen maken, had Neopost extra capaciteit op de engineeringsafdeling nodig. Zodoende werden in 2015 maar liefst drie engineers van TCPM Noord toegevoegd aan het team van Neopost. Eén van deze engineers vertelt: “Ik houd me voornamelijk bezig met het Lifecycle-management. We voeren daarvoor een groot scala aan verbeteringen aan de machine door. Om tot de best mogelijke oplossingen te komen, is het belangrijk om de juiste informatie te hebben. Daarom overleg ik veel met de productieafdeling, de assemblage, de onderhoudsmonteurs en uiteraard met de engineers van Neopost. Deze informatie vertaal ik vervolgens naar technische oplossingen in de vorm van 3D-tekeningen en de daarbij behorende productietekeningen.” Hij vervolgt: “Aangezien niet alles met modellen te testen is, komt het zo nu en dan voor dat ik proefondervindelijk moet vaststellen of het nieuwe ontwerp ook daadwerkelijk de gewenste resultaten geeft, dat geeft mijn werk hier wel een extra dimensie.”

Neopost laat weten zeer tevreden te zijn over TCPM, omdat TCPM altijd snel en nauwkeurig voorziet in de ondersteuningsbehoefte.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

Onze aanpak voor groei

TCPM is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau met ruim 200 medewerkers en 5 kantoren in Nederland. We groeien al meer dan 30 jaar, samen met onze klanten. Die kennen we dan ook door en door. 

Ook groeien? Wij helpen u met complete en integrale oplossingen voor uw industriële omgeving. We maken industriële bedrijven beter door strategisch meedenken te koppelen aan een slimme en praktische aanpak. Onze combinatie van engineering, industriële veiligheid en projectmanagement is daarbij de sleutel.

Contact

Hoofdkantoor TCPM

Boogschutterstraat 40
7324 BA Apeldoorn

T. +31 (0)88 220 14 00
E. tcpm@tcpm.nl 

Bekijk alle kantoren

©2021 TCPM. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken