Expertise

Drukvaten & Drukapparatuur

Actuele wet-en regelgeving drukvaten en drukapparatuur

Als ondernemer in de industriële machinebouw of in de food- of feed-sector wilt u op de hoogte blijven van de actuele wet- en regelgeving en de stand der techniek. TCPM helpt u daarbij.

Nieuwe Europese Richtlijnen

Wetgeving is constant in beweging en dat heeft gevolgen voor u. Als fabrikant, importeur, distributeur of eindgebruiker van drukvaten en drukapparatuur heeft u in 2016 te maken met wijzigingen in onderstaande Europese productrichtlijnen:

  • Simple Pressure Vessels Directive (SPV)
    2014/29/EU [drukvaten van eenvoudige vorm] (voorheen 2009/105/EG)
  • Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU [richtlijn drukapparatuur]
    (voorheen 97/23/EG)

Deze wijzigingen zijn ook van invloed op machines of installaties waarin drukvaten of drukapparatuur zijn geïntegreerd.

Gevolgen voor uw bedrijfsvoering

Voor ontwerpers en producenten van drukvaten en drukapparatuur verandert er inhoudelijk niet veel; de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen zijn op dit gebied al uitgerijpt. Voor de laatste stand der techniek, om aan deze eisen te voldoen bij bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen op het gebied van materialen,
ontwerp- en productietechnieken, houdt u uiteraard de geharmoniseerde normen in het oog.

Stoffenindeling

Voor drukapparatuur is, naast ontwerpdruk,  ontwerptemperatuur en volume, ook het betreffende medium van belang. In 2015 al werd de PED in lijn gebracht met de Europese Classification, Labelling & Packaging Regulation (CLP-verordening), gebaseerd op het GHS. Wanneer in specifieke gevallen een medium nu is ingedeeld in groep 1 (gevaarlijke stoffen) terwijl dat voorheen groep 2 (overige stoffen) was, is het mogelijk dat nieuwe drukapparatuur in een hogere categorie uitkomt. Dan gelden zwaardere conformiteits-beoordelingsprocedures en geldt vaak ook een nauwere betrokkenheid van een NoBo.

Administratieve verplichtingen 

Alle marktdeelnemers – dus ook importeurs (van drukapparatuur van buiten de EU) en distributeurs – krijgen te maken met nieuwe administratieve verplichtingen. Deze zijn gebaseerd op het New
Legislative Framework (NLF, Nieuw Wetgevend Kader) en zijn met name gericht op verbetering en vereenvoudiging van het markttoezicht, bijvoorbeeld voor recalls van onveilige producten. Alle marktdeelnemers zijn daarom, afhankelijk van hun rol in de keten, verplicht om meer of minder vergaande controles uit te voeren op toegeleverde producten én zij moeten van elk product de leverancier en afnemer kunnen traceren.

Deze wijzigingen moeten er, zowel aan de “voorkant” als aan de “achterkant”, voor zorgen dat eindgebruikers – ondernemers, werknemers, consumenten – zo min mogelijk aan onveilige producten worden blootgesteld.

Andere richtlijnen

Naast de hier genoemde voorbeelden zijn ook andere productrichtlijnen in lijn gebracht met het NLF.
Hieronder de Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU), EMC-richtlijn (2014/30/EU) en ATEX-richtlijn (2014/34/EU). Belangrijke uitzondering vooralsnog: de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Wilt u weten wat de wijzigingen betekenen voor de producten die u op de markt brengt of die aan u geleverd worden? Neem dan contact op met de adviseurs van TCPM voor een vrijblijvend gesprek.

Zoeken

Laatste nieuws

Onze engineers werken met onderstaande software om uw doelen te bereiken

MECHANISCH CAD: SolidWorks, Solid Edge, Inventor, I-deas, NX, Catia, Pro/E, AutoCAD (P&ID), One Space Designer
MECHANISCH CAE: Ansys, Femap-NEINastran, MathCAD, Tekla, Advance Steel
ELEKTRISCH CAD: EPLAN, ELCAD
INDUSTRIËLE AUTOMATISERING PLC: Beckhoff, Siemens, Allan Bradley, Moeller| TALEN: .NET, C++, C#, Java | Vision: MVTeC / Halcon
PROCESS: Revit
PROJECTMANAGEMENT: MS projects, Primavera

Over ons

TCPM is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau dat al meer dan 25 jaar zaken graag in beweging houdt. Uw zaken. Dat doen wij inmiddels met circa 200 medewerkers vanuit 5 vestigingen in Nederland. Onze expertises zijn: Engineering (in-house / on-site), Industriële veiligheid en Projectmanagement. Wij werken aan uw projecten vanuit één van onze kantoren (in-house) of bij u op locatie (on-site). Net wat u wilt! Onze kennis van de marktsegmenten Food, Pharma, Capital Goods, Energy en Marine & Offshore zetten wij graag voor u in.

Contact

Hoofdkantoor TCPM

Wilmersdorf 9
7327 AD APELDOORN

T. +31 (0)88 220 14 00
E. tcpm@tcpm.nl 

Bekijk alle vestigingen

© 2018 TCPM. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken