INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

Smart industry krijgt steeds meer vaste voet aan de grond bij productiebedrijven. Nieuwe technologieën, vergaande automatisering en robotisering stellen uw klanten in staat hun processen en productielijnen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, productiever en duurzamer te maken. En zo hun time-to-market te verkorten en concurrerend te blijven in een bruisende en innovatieve markt. Als machinebouwer wilt u hen daar op alle mogelijke manieren bij ondersteunen. Wij helpen u graag die ambitie te realiseren. Van het opstellen van een functioneel en technisch ontwerp tot de ontwikkel-, implementatie- en validatiefase. Met kennis van uw markt en met innovatieve en integrale oplossingen op het vlak van industriële automatisering. En uiteraard conform de geldende normen en richtlijnen.

Werkgebieden

checkicon   Hardware- en Software engineering.
     
checkicon   Alle fases van projecten (voorontwerp t/m commissioning).
     
checkicon   Volgens geldende normen en richtlijnen (oa ISA-88, -106, PackML, ISA-101, PLC-open, IEC61131).
     
checkicon   Voor industriële machinebouwers en hun klanten is een voorspelbaar en beheersbaar proces essentieel. Machines moeten veilig en exceptioneel functioneel zijn, geen onnodige verstoringen opleveren en aantoonbaar duurzaam zijn. TCPM heeft alle kennis in huis om in één keer een goed productie(hulp)middel neer te zetten, dat reproduceerbaar de gewenste kwaliteit levert uit het proces. Het TCPM Framework garandeert dat wij leveren wat u als klant voor ogen staat. Vanzelfsprekend zijn wij ook zo flexibel dat we de "way of working" van onze klanten overnemen wanneer dit de voorkeur heeft van onze opdrachtgever.
     
checkicon   TCPM heeft een zeer gerenommeerde afdeling Industriële veiligheid. Door samenwerking beschikken wij over de meest actuele eisen en normen inzake veiligheidssystemen. We implementeren veiligheidssystemen volgens o.a. ISO13849, EN-IEC 61131, EN-ISO 13849-1, EN-ISO 13849-2, EN-IEC 61062 en EN-IEC 61508 
     
checkicon   We zijn thuis in verschillende technieken (PLC, Servo, HMI, Vision, Robotica, Netwerken).
     
checkicon   Volgens eigen werkwijze (TCPM-framework) en eigen standaarden. Vanzelfsprekend zijn wij ook zo flexibel dat we de "way of working" van onze klanten overnemen wanneer dit de voorkeur heeft van onze opdrachtgever. 
     
checkicon   In progress: Digital twin, IIoT, Vision controlled cobot.

 

Onze IA-specialisten volgen nauwlettend alle ontwikkelingen op het gebied van virtuele 3D simulaties, cybersecurity, robotisering en Industry 4.0-oplossingen. In eigen beheer of in opdracht doen we onderzoek, en ontwerpen en beheren we applicaties. Dit doen we als turn-key-opdracht of op basis van regie.

Gehele ontwikkelingstraject

Hiertoe verzorgen we voor een breed scala aan klanten in de machinebouw – van food, farma, capital goods, energie tot marine & offshore – het gehele ontwikkelingstraject van industriële machines en productieprocessen gedurende de hele levenscyclus. Of het nu gaat om (het reviewen van) procesbeschrijvingen, functionele specificaties, testspecificaties, systeemontwerp (hardware én software), testen, commissioning (elektrotechniek, industriële automatisering of het geheel) of service. Met behulp van plc’s, hmi’s, communicatie, apparatuur, vision, pick&place, instrumentatie (sensoren, transmitters, gateways) zorgen we dat uw machine dag in dag uit optimaal werkt en het productieproces zo veel mogelijk storingsvrij verloopt.

Duurzame oplossingen

Dit doen we in nauwe samenwerking met u als opdrachtgever en verder met de ontwerper, bouwer, gebruiker en beheerder. En intern bij TCPM met engineers die elkaars kennis benutten op het vlak van processen, logistiek, mechanica, veiligheid, elektrotechniek en service. Daarbij kunnen we terugvallen op ruim dertig jaar ervaring met industriële automatisering. U bent dus verzekerd van een bewezen projectaanpak op basis van allround kennis en ervaring! En daarmee van duurzame oplossingen voor uw industriële machines en productieprocessen. Een stuk stabiliteit, waardoor u uw doelstellingen in kortere tijd, tegen lagere kosten kunt realiseren.

Snel contact met ons?

Heeft u vragen over Industriële Automatisering? Neem dan gerust contact met ons op. Naast het voldoen aan de wetgeving ligt onze focus op een pragmatische insteek en oplossing waarbij tevens aandacht voor de continuïteit van uw productieproces is. Gebruik hiervoor onderstaand contactformulier, dan beantwoorden wij uw vraag zo spoedig mogelijk. 

Image
Erik van de Vrugt
Erik van de VrugtTechnisch directueure.van.de.vrugt@tcpm.nl
T. +31 (0)88 220 14 04 M. +31 (0)6 533 509 22

Hoofdkantoor TCPM

Boogschutterstraat 40
7324 BA Apeldoorn

T. +31 (0)88 220 14 00
E. tcpm@tcpm.nl 

Bekijk alle kantoren

Uw projecten uitbesteden aan de ingenieurs & adviseurs van TCPM… dat betekent samenwerken met inspirerende, slimme en gepassioneerde vakmensen. Specialisten die dagelijks hun diepgaande kennis combineren met het vermogen om vanuit een ander perspectief te analyseren. Samen met u ontwikkelen wij oplossingen waar u veilig mee kunt werken en die functioneel, betrouwbaar, maakbaar, kosteneffectief én duurzaam zijn. Doordat onze engineers een beproefd proces doorlopen, kunnen zij u keer op keer hoge kwaliteit leveren. Ons streven is u als opdrachtgever succesvoller te maken.

TCPM staat voor:

 • Unieke combinatie van expertise op het gebied van engineering, projectmanagement en industriële veiligheid. Hierdoor bent u altijd verzekerd van de meest actuele kennis inzake technische mogelijkheden, normen en wetgeving.
 • Eigen proces engineers en adviseurs die data niet alleen meten maar deze ook analyseren. Hun adviezen helpen u de Overall Equipment Effectiveness te verbeteren en te borgen.
 • Landelijke dekking / netwerk -  kantoren in Nederland. Altijd bij u in de buurt!
 • Meer dan 30 jaar ervaring. Dus ook als uw systemen wat ouder zijn, kennen wij de ins en outs.
 • Actuele systemen
 • Ervaren groep engineers met een lang trackrecord over de volle breedte van de industrie.

Het V-model is een ontwikkelmethode die evenveel aandacht besteedt aan het ontwerp- en maakproces als aan de vereiste verificaties en validaties. Door in elke ontwerpstap ook al de wijze van verificatie mee te nemen, krijgt u in een vroeg stadium inzicht in het (deel)resultaat. De uitkomsten dienen als basis voor de volgende ontwerpstap.

Werkwijze: TCPM Framework

Binnen industriële bedrijven is een voorspelbaar en beheersbaar proces essentieel. Machines moeten veilig en uitzonderlijk functioneel zijn, geen onnodige verstoringen opleveren en aantoonbaar duurzaam zijn. TCPM heeft alle kennis in huis om in één keer een goed productie(hulp)middel neer te zetten, dat reproduceerbaar de gewenste kwaliteit levert uit het proces. Die werkwijze, vastgelegd in het TCPM Framework, biedt u de garantie dat wij leveren wat u voor ogen staat. Het TCPM Framework combineert het beste van Lean-Six-Sigma, V-model, Scrum, PRINCE2 & GIT. Gaat uw voorkeur uit naar een andere werkwijze? Dan passen wij vanzelfsprekend onze ‘way of working’ aan. 

FUNCTIONELE VEILIGHEID

Vrijwel elke machinebesturing vervult een belangrijke rol in het totale veiligheidsconcept van een machine. Of het slechts gaat om de noodstopfunctie of om een complex systeem van bewakingen en beveiligingen. In alle gevallen is het zaak de vereiste stappen – van de initiële risicobeoordeling tot en met de verificatie en validatie bij oplevering – te doorlopen. Alleen dan bent u verzekerd van een veilig functionerende besturing in elke bedrijfstoestand van de machine.

VEILIGHEIDSBESTURING

Als onderdeel van het integrale veiligheidsconcept van een machine vervult een machinebesturing doorgaans naast normale besturingsfuncties ook de nodige veiligheidsfuncties. Deze kunnen enerzijds zijn gericht op het bewaken dat machineprocessen niet alleen binnen de operationele grenzen verlopen (het domein van de normale besturingsfuncties), maar ook binnen veilige grenzen blijven verlopen. Anderzijds kunnen veiligheidsfuncties zijn gericht op het voorkomen dat operators aan gevaren worden blootgesteld, bv. wanneer de operator in het machineproces moet ingrijpen voor een productwissel of om een storing te verhelpen. Om te waarborgen, dat deze veiligheidsfuncties te allen tijde doen wat ze moeten doen, moet gedurende het ontwerp-, ontwikkel- en realisatieproces van de machinebesturing veiligheid integraal worden meegenomen. Hierbij vervult de risicobeoordeling een centrale rol.

SIL EN PL

Veiligheidsbesturingen zijn een samenspel van hardware, d.w.z. betrouwbare componenten bv. voor detectie van procesparameters of personen of voor het (uit)schakelen van een elektrische, hydraulische of pneumatische aandrijving, en software, d.w.z. de logica die ervoor zorgt, dat de ingangssignalen van een veiligheidsfunctie leiden tot de juiste uitgangssignalen.

De stand der techniek op het gebied van veiligheidsbesturingen voor machines is vastgelegd in een tweetal essentiële normen: EN-ISO 13849-1 en -2, die het concept Performance Level hanteert en daarom bekend staat als de “PL-norm”, en EN-IEC 62061, voor het concept Safety Integrity Level en bekend als de “SIL-norm”. Beide normen zijn gebaseerd op vergelijkbare onderliggende betrouwbaarheidsconcepten en beide zijn geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn. Het staat de machinebouwer daardoor vrij om, naar eigen voorkeur, voor de een of de ander te kiezen. De PL-norm is wat meer “prescriptief” qua opbouw van veiligheidsfuncties, maar is dankzij deze inperking van de ontwerpvrijheid meer recht-toe-recht-aan in de toepassing. De SIL-norm staat meer ontwerpvrijheid toe, maar wordt daardoor ervaren als moeilijker toe te passen. Welke van beide normen binnen een project wordt toegepast, is deels afhankelijk van de technische kenmerken van de machine en de veiligheidsfuncties, bv. of er naast elektrische ook sprake is van zuiver hydraulische of pneumatische veiligheidsfuncties. Daarentegen zijn beide normen ook goed naast elkaar toe te passen voor specifieke onderdelen van een veiligheidsbesturing.

VAN ONTWERP TOT VALIDATIE

Om veilige machines te realiseren is functionele veiligheid een integraal onderdeel van het TCPM Framework. Daarbij werken de consultants en engineers van TCPM IA nauw samen met de collega’s van TCPM Industriële Veiligheid. Deze samenwerking loopt van de initiële risicobeoordeling bij aanvang en de actualisatie daarvan gedurende het ontwerpproces, via het vaststellen van de Safety Requirements Specification tot het verifiëren dat de veiligheidsfuncties aan de afgeleide betrouwbaarheidseisen (PL danwel SIL) voldoen én het valideren dat de veiligheidsfuncties correct zijn gerealiseerd (FAT/SAT).

TCPM Industriële automatisering

Vanuit 5 kantoren in Nederland zijn 200 medewerkers dagelijks werkzaam voor industriële opdrachtgevers. Ons IA-team bestaat o.a. uit: 

 • Software-, systeem architect
 • Hardware Engineering / Electrical Engineer / E-tekenaar
 • Software Engineering
 • Besturingsengineer
 • Vision Engineer
 • Commissioning Engineer

TCPM IA – ADVIES / CONSULTANCY

TCPM IA consultants zijn specialisten die hardware- en automatiseringskennis combineren met ervaring in de verschillende branches om zo tot de beste renderende oplossing te komen. Dit kunnen totaaloplossingen zijn maar ook deeloplossingen op elk automatiseringsniveau.

Wij adviseren met betrekking tot:

 • Architectuur- en functioneel ontwerp
 • Haalbaarheidsstudies voor modificaties en/of migraties
 • Systeemselecties
 • Machineveiligheid en CE-markering
 • Hardware en softwarestandaardisatie
 • Data-analyse / Performance / condition monitoring
 • Implementeren werkwijze 

Systemen

 • Labview
 • Rockwell – Allen Bradley
 • Siemens
 • Beckhoff
 • PCS7
 • Codesys
 • B&R
 • Windows
 • C++
 • Kennis van veel oudere systemen (het instand houden en upgraden van gedateerde systemen)

Kennisgebieden

 • Servo
 • Robotica
 • V-model
 • Testen
 • Vision
 • MCC’s Motor control

Kwalificaties / normen

 • NEN3140 Veilig werken in elektrische installaties
 • VCA VOL
 • PLC-open
 • ISA88/106 - PACKML
 • EN-IEC 61131
 • EN-ISO 13849-1
 • EN-ISO 13849-2
 • EN-IEC 61062
 • EN-IEC 61508
WIJ WERKEN O.A. VOOR DEZE KLANTEN

Tevreden klanten.... dat is onze motivatie.

OVER TCPM

TCPM is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau voor de industrie. Dat doen wij inmiddels meer dan 30 jaar met ca 200 medewerkers vanuit 5 kantoren in Nederland. 

TCPM is een ander ingenieurs- en adviesbureau. Wij leveren een samenhangend pakket aan diensten voor industriële opdrachtgevers op het gebied van Engineering, Projectmanagement en Industriële veiligheid. Die diensten verlenen wij op locatie bij de klant of vanuit één van onze full-service kantoren. Dat maakt ons bijzonder!

Onze kennis van de marktsegmenten Food, Pharma, Capital Goods, Energy en Marine & Offshore zetten wij graag voor u in.

training.jpg
0
projecten (P/J)
0
IA-engineers
0
tevreden klanten (P/J)

Onze aanpak voor groei

TCPM is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau met ruim 200 medewerkers en 5 kantoren in Nederland. We groeien al meer dan 30 jaar, samen met onze klanten. Die kennen we dan ook door en door. 

Ook groeien? Wij helpen u met complete en integrale oplossingen voor uw industriële omgeving. We maken industriële bedrijven beter door strategisch meedenken te koppelen aan een slimme en praktische aanpak. Onze combinatie van engineering, industriële veiligheid en projectmanagement is daarbij de sleutel.

Contact

Hoofdkantoor TCPM

Boogschutterstraat 40
7324 BA Apeldoorn

T. +31 (0)88 220 14 00
E. tcpm@tcpm.nl 

Bekijk alle kantoren

©2021 TCPM. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken