Blog

9 Verplichtingen die voor elke organisatie gelden
vrijdag, 03 april 2015 12:29

9 Verplichtingen die voor elke organisatie gelden

U bent uw bedrijf gestart om uw droom na te jagen of vanwege uw passie voor uw vakgebied. Als ondernemer heeft u te maken met ondernemersrisico's en uw bedrijf heeft bedrijfsrisico's. Als ondernemer bent u echter ook 'maar' een mens en wij mensen houden ons de hele dag bewust én onbewust bezig met risicobeheersing. Regels en wetten helpen ons daarbij, maar kent u alle regels en verplichtingen?

Een voorbeeld hiervan is het deelnemen aan het wegverkeer.

Iedere verkeersdeelnemer is minimaal éénmaal voorgelicht over de verkeersregels en hoe wij ons dienen te gedragen wanneer we deelnemen aan het verkeer. Voor de meesten van ons geldt, dat deze instructie plaatsvond als praktijkoefening op de basisschool. Sinds mijn eerste vuurdoop als deelnemer aan het wegverkeer is er veel veranderd. Dat geldt waarschijnlijk ook voor u. Denk maar eens aan de toename van verkeersdeelnemers, infrastructuur, regels en alle borden en markeringen.

Wij worden geacht deze regels te kennen

Hoe blijven wij op de hoogte van al deze veranderingen? Er is een algemene wetsregel die stelt, dat iedere Nederlandse burger de regels en wetten van dit land hoort te kennen. Er zijn echter maar weinig mensen –zo niet niemand- die het Burgerlijk Wetboek uit het hoofd kennen. Hoe kunnen we dan alle regels toepassen en naleven?

Aan welke regels hoort u zich te houden?

Hoe zit dat nu met uw onderneming? Als ondernemer wordt u ook geacht zich aan alle regels te houden die voor uw onderneming gelden. Voor iedere onderneming variëren deze regels. Maar voor iedere organisatie die personeel in dienst heeft, gelden de "Arboverplichtingen".
Er zijn een aantal algemene verplichtingen (de zogenaamde systeemverplichtingen) die voor alle bedrijven met ten minste één werknemer gelden. Ongeacht hun economische activiteit en de daarbij behorende specifieke risico's.

Systeemverplichtingen

 1. RI&E:
  De werkgever dient over een schriftelijke beschrijving te kunnen beschikken van alle arbeidsrisico's die zich in het bedrijf (kunnen) voordoen. Dit is de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), waarin ook de bijbehorende maatregelen vermeld staan om de arbeidsrisico's voor werknemers te verminderen of weg te nemen.
 2. Plan van aanpak:
  Dit is een onderdeel van die RI&E. In het plan van aanpak worden de maatregelen opgenomen die het bedrijf gaat nemen om arbeidsrisico's te elimineren of het effect ervan te verminderen.
 3. Ongevallenregistratie:
  De werkgever dient over een ongevallenregistratie te beschikken van alle ongevallen die hebben geleid tot de dood, een blijvend letsel of ziekenhuisopname. Ook ongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen moeten hierin worden opgenomen.
 4. Arbodienstverlening:
  De werkgever is verplicht zich te laten bijstaan door één of meerdere gecertificeerde deskundigen op het gebied van preventie en bescherming voor onder andere advies over en het toetsen van de RI&E, begeleiding bij ziekte van werknemers en arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
 5. Ziekteverzuim:
  De werkgever dient een ziekteverzuimbeleid te voeren.
 6. Bedrijfshulpverlening:
  De werkgever moet zich laten bijstaan door een of meer werknemers om bij incidenten snel en adequate hulp te kunnen bieden aan de aanwezigen in het bedrijf. Deze taken kunnen uiteraard ook door werkgever zelf vervuld worden.
 7. Preventiemedewerker:
  Ieder bedrijf is verplicht om ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben. De preventiemedewerker moet de maatregelen uit kunnen voeren die zijn gericht op de veiligheid en gezondheid van de werknemers binnen het bedrijf, of in ieder geval hieraan bij kunnen dragen. Bij een klein bedrijf (minder dan 25 werknemers) mag de werkgever zélf de rol van preventiemedewerker vervullen.
 8. Betrokkenheid van werknemers bij Arbobeleid:
  De samenwerking tussen de werkgever en werknemers op dit terrein hoort geregeld te zijn in overleg met de ondernemingsraad (OR), via een personeelsvertegenwoordiging (PVT) of anderszins.
 9. Voorlichting, onderricht en toezicht:
  De werkgever dient te zorgen voor doeltreffende voorlichting en onderricht over gezond en veilig werken. Daarnaast moet hij erop toezien dat werknemers conform de instructies voor veilig en gezond werken handelen.

Tijd om even stil te staan

Stel uzelf eens de vragen: "Heb ik als ondernemer (of bedrijf) deze 9 verplichtingen in mijn bedrijf geïmplementeerd? En hoe effectief zijn ze?"
Beheerst u de risico's? Net als in het verkeer, bent u afhankelijk van uw mededeelnemers en loopt u hier en daar tegen de grenzen van uw kennis aan. Wellicht doet u op dergelijke momenten gewoon wat u het beste lijkt.

Een goede – "parttime"- ondersteuning kan uw organisatie helpen op het gebied van blootstelling en beheersing van arbeidsrisico's voor u en uw werknemers, dus risicobeheersing voor uw organisatie. Wilt u weten hoe? Neem dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

dr. H.R. (Harry) Borsje

sr. adviseur industriële veiligheid

T. +31 (0)88 220 15 56
E. iv@tcpm.nl  

Onze aanpak voor groei

TCPM is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau met ruim 200 medewerkers en 5 vestigingen in Nederland. We groeien al meer dan 25 jaar, samen met onze klanten. Die kennen we dan ook door en door. 

Ook groeien? Wij helpen u met complete en integrale oplossingen voor uw industriële omgeving. We maken industriële bedrijven beter door strategisch meedenken te koppelen aan een slimme en praktische aanpak. Onze combinatie van engineering, industriële veiligheid en projectmanagement is daarbij de sleutel.

Contact

Hoofdkantoor TCPM

Boogschutterstraat 40
7324 BA Apeldoorn

T. +31 (0)88 220 14 00
E. tcpm@tcpm.nl 

Bekijk alle vestigingen

©2019 TCPM. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken