Blog

CE-markering en Machineveiligheid in de praktijk
zaterdag, 05 januari 2019 11:08

CE-markering en Machineveiligheid in de praktijk

Wanneer een machine CE gemarkeerd is volgens de Machinerichtlijn, is aantoonbaar dat deze machine of installatie veilig is voor gebruik. Brengt u als producent of leverancier een machine of installatie op de markt binnen de EER? Dan bent u verplicht invulling te geven aan de bepalingen voor Europese productrichtlijnen die zijn gekoppeld aan de Warenwet. Voldoet u aan de Machinerichtlijn én overige relevante productrichtlijnen? Dan is de aansprakelijkheid geregeld en verkleint u het risico op een juridisch delict.

U kent alle wet- en regelgeving!

Het bovenstaande is een ideale situatie. Wanneer iedereen op de hoogte is van alle regels, zich aan deze regels houdt en de juiste expertise in huis heeft om hieraan gevolg te geven. Het begint dus allemaal bij de brij aan wet- en regelgeving. Wij horen hiervan op de hoogte te zijn. Maar zeg nou eens eerlijk: Kent u het wetboek uit uw hoofd? Ik denk het niet. Laat staan dat u alle Europese regels kent. En hoe zit het wanneer u buiten Europa zaken doet? Laten we dicht bij huis blijven. Uw onderneming is in Nederland gevestigd en u moet aan de nationale wetgeving voldoen. Verder zijn voor machines die u voor de Nederlandse markt produceert (of hier in gebruik neemt) de Nederlandse regels van toepassing. Als gebruiker van een machine valt dit onder de Arbo-wetgeving, onder andere de richtlijn Arbeidsmiddelen. Generiek zegt de richtlijn Arbeidsmiddelen dat u een 'veilige' werkplek/arbeidssituatie moet creëren en in stand moet houden. Dit heeft betrekking op het inzetten van 'veilige' arbeidsmiddelen in combinatie met de werkplek en de omgeving waarin de arbeidsmiddelen worden gebruikt. Let op! Een veilig arbeidsmiddel wil niet zeggen dat het geen risico's met zich meebrengt! Een mes blijft nog steeds scherp en u kunt zich mogelijk snijden.

De machine als arbeidsmiddel

Als producent van een machine of arbeidsmiddel (in dit geval een machine) bent u verplicht een 'veilige' machine beschikbaar te stellen. In dit geval zal de machine aan de Machinerichtlijn 2006/42/EC moeten voldoen. Behalve voor die producten die onder de uitzonderingssituatie vallen. Wanneer een voltooide machine aan de Machinerichtlijn moet voldoen, bent u ook verplicht de CE-markering aan te brengen op dit product en moet u aan alle CE-regels voldoen. Wat betekent dit nou? Naast de Machinerichtlijn kunnen meerdere CE-gekoppelde richtlijnen van toepassing zijn. Dit is afhankelijk van de toepassing en constructie van de betreffende machine. Denk hierbij -bijvoorbeeld- aan een machine waarin elektrische componenten zijn verwerkt die binnen de scope van de EMC-richtlijn vallen. Dan is ook de recentelijk vernieuwde richtlijn 2014/30/EU van toepassing. Een ander voorbeeld: U gebruikt uw machine in een omgeving waar mogelijk een explosieve atmosfeer kan ontstaan. Dan moet uw machine ook voldoen aan de richtlijn 2014/34/EU, oftewel ATEX114.

Weet u aan welke richtlijnen uw product moet voldoen?

Momenteel zijn er 30 productrichtlijnen gerelateerd aan de CE-regelgeving. Om een snel overzicht te krijgen in welke productrichtlijnen voor u van toepassing zijn, heeft TCPM een korte CE-Scan beschikbaar, die u kostenloos aan kunt vragen door ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bijzondere situaties in de Machinerichtlijn

De Machinerichtlijn kent enkele bijzondere situaties, waarvan wij er drie graag even toelichten.

1. Onvoltooide machine

Als u producent bent van een onvoltooide machine, mag u deze niet CE-markeren! U zult zich echter wel moeten houden aan de regels volgens de Machinerichtlijn.

  • Uw onvoltooide machine moet voldoen aan de definitie zoals genoemd in "Artikel 2 punt 9" van de Machinerichtlijn.
  • U moet de relevante technische documenten voor niet-voltooide machines opstellen conform "bijlage VII item b" van de Machinerichtlijn en deze documentatie minimaal 10 jaar na productie van het laatste model bewaren en ter beschikking stellen wanneer hier door een bevoegde autoriteit gegrond om gevraagd wordt.
  • Bij elke onvoltooide machine moet een inbouwverklaring volgens "bijlage II 1b" van de Machinerichtlijn worden opgesteld. Deze moet met elke onvoltooide machine worden meegeleverd.

 
De moeilijkheid van deze situatie is dat een voltooide machine vaak onterecht als een onvoltooide machine wordt bestempeld. Deze situatie komt voor wanneer u een machinelijn samenstelt uit twee of meerdere machines. (Hier wijden we later nog een artikel aan)

2. Het samenstellen van een machinelijn Een machinelijn bestaat uit twee of meerdere machines. 

De samenbouw van deze machines vormt een nieuwe machine.
Voor deze nieuwe machine moet men voldoen aan de voor deze machine geldende richtlijnen en CE-eisen. Het CE-markeren van de machinelijn, het opstellen en meeleveren van de benodigde documenten (zoals CE-conformiteitsverklaring plus alle gebruikers- en onderhoudsdocumentatie) én het opstellen van uw eigen intern dossier aangaande de betreffende richtlijnen zijn dus verplicht! Wat is hier nou zo moeilijk aan? Vaak bestaan machinelijnen uit machines van verschillende fabrikanten of worden in plaats van voltooide machines onvoltooide machines geleverd. Dit betekent, dat u zich moet afvragen wie nu de fabrikant is of wordt en waar de verantwoordelijkheden liggen. Wat moet u doen om de machinelijn 'veilig' op te leveren en te voldoen aan de minimale vereisten zoals het opstellen van de verplichte documentatie of het wel of niet uitvoeren van een risicobeoordeling? Hoe ver moet u gaan? Welke eisen moet u stellen bij uw inkoop? Weet u wat u moet doen? Het is raadzaam hiervoor een specialist in te schakelen!

3. Het aanpassen van een bestaande machine of machinelijn.

Als u een machine aanpast, moet u zich afvragen of deze aanpassing binnen de bestaande CE-conformiteitsverklaring valt. Inmiddels zijn we meer dan 20 jaar verder na de invoering van de eerste CE-verplichtingen voor machines, maar toch zijn er nog veel machines van vóór het CE-tijdperk in gebruik. Bent u zelf fabrikant van de machine die u aanpast, kunt u dit wellicht snel zelf bepalen. Maar bent u dit niet, of bent u generiek de gebruiker van de machine of machinelijn, wordt het beantwoorden van deze vraag al veel lastiger. Wat behoort nog tot het onderhouden en in stand houden van de machine en wanneer verandert u in fabrikant en moet u zelf de conformiteit overnemen en zorgen dat u voldoet aan de CE-verplichtingen? Als een machine ruim 20 jaar oud is, zijn inmiddels veel vernieuwingen mogelijk. Of is de interpretatie van wat 'veilig' is en wat niet zeker verschoven. Maar kan dat wel? Van een niet CE gemarkeerde machine een machine mét CE-markering maken? Deze vraag is afhankelijk van de situatie en er kan dus geen eenduidig antwoord op gegeven worden. Wij raden u dan ook aan uw specifieke situatie te inventariseren en te bespreken met een specialist. (Ook hier wijden wij later nog een artikel aan)

Meer weten over CE-markering conform de Machinerichtlijn?

Wilt u ondersteuning bij CE-markering van uw machine of installatie? TCPM begeleidt u naar CE gemarkeerde machines en ondersteunt bij aanverwante productierichtlijnen zoals laagspanning, ATEX (nieuwe Richtlijn), drukapparatuur (nieuwe Richtlijn), etc. Onze insteek daarbij is, dat wij met u samenwerken en zoveel mogelijk gebruik maken van de expertise die u al in huis heeft, aangevuld met die van TCPM. Wat in de praktijk al goed geregeld of vastgelegd is, houden we aan. Wat beter kan (of moet) vullen we aan, zodat u minimaal aan de vereiste wet- en regelgeving voldoet. CE-markeren is niet iets wat u er even bij doet. Het leveren van veilige producten is risicobeheersing voor u zelf, uw business en uw klant!

De aanpak van TCPM

TCPM ondersteunt u graag bij het voldoen aan de Machinerichtlijn en CE-markering van uw machines. Wij zorgen dat u voldoet aan de wet- en regelgeving, ondersteunen u bij het opstellen van een CE Verklaring van Overeenstemming en zorgen dat u de machineveiligheid borgt.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met onderstaande adviseur op!

dr. H.R. (Harry) Borsje

sr. adviseur industriële veiligheid

T. +31 (0)88 220 15 56
E. iv@tcpm.nl  

Onze aanpak voor groei

TCPM is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau met ruim 200 medewerkers en 5 vestigingen in Nederland. We groeien al meer dan 25 jaar, samen met onze klanten. Die kennen we dan ook door en door. 

Ook groeien? Wij helpen u met complete en integrale oplossingen voor uw industriële omgeving. We maken industriële bedrijven beter door strategisch meedenken te koppelen aan een slimme en praktische aanpak. Onze combinatie van engineering, industriële veiligheid en projectmanagement is daarbij de sleutel.

Contact

Hoofdkantoor TCPM

Boogschutterstraat 40
7324 BA Apeldoorn

T. +31 (0)88 220 14 00
E. tcpm@tcpm.nl 

Bekijk alle vestigingen

©2020 TCPM. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken