Blog

“De RI&E: niet een last, maar een kans om de arbeidsveiligheid in uw bedrijf in te schatten en beter te beheersen.”
dinsdag, 06 november 2018 15:30

“De RI&E: niet een last, maar een kans om de arbeidsveiligheid in uw bedrijf in te schatten en beter te beheersen.”

Recent is door de Inspectie SZW geconstateerd dat een schokkend aantal bedrijven niet beschikt over een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie, de RI&E. Het blijkt dat zo’n 30-50 procent van de bedrijven in Nederland niet beschikt over de RI&E. De inspectie van SZW vindt dat bedrijven hierin onvoldoende eigen verantwoordelijkheid nemen en dat moet veranderen.

Het uitvoeren van een RI&E met plan van aanpak is sinds 1 januari 1994 wettelijk verplicht voor alle werkgevers (met uitzondering van de zzp’er). Tevens is een bedrijf verplicht in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden op te nemen.

Ken uw organisatie

Een veel voorkomende uitspraak is: “Als het economisch meezit heb ik geen tijd voor arbeidsveiligheid en als het economisch tegenzit heb ik er geen geld voor!”. Uw personeel is de meest belangrijke asset van uw organisatie. Gevaren of onveilige situaties negeren, kan letsel opleveren en zelfs de continuïteit van uw organisatie bedreigen. Als u kennis heeft van uw eigen organisatie dan bent u op de hoogte van de huidige situatie omtrent arbeidsveiligheid en kunt u gezamenlijk een plan van aanpak maken. Zo waarborgt u uw business en kunt u ook in de toekomst uw diensten en of producten blijven leveren. Bent u niet op de hoogte van uw huidige situatie dan wordt het hoog tijd voor een RI&E.

Een RI&E, hoe gaat dat in zijn werk?

Bij een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden de gevaren binnen een bedrijf geïnventariseerd, die betrekking hebben op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de binnen dit bedrijf werkzame medewerkers en direct betrokken omstanders, denk aan bezoekers. Bij deze inventarisatie wordt een risico-inschatting van de  aanwezige  gevaren gemaakt, die worden opgenomen in de risico-evaluatie. De kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat dit teweegbrengt en de frequentie waarmee personen aan het gevaar worden blootgesteld worden ingeschat. De RI&E heeft geen enkele waarde als u hier geen opvolging aan geeft en een zo geheten Plan van aanpak is dan ook een ‘must’.

Wat houd een Plan van aanpak in?

Bij het uitvoeren van de RI&E is het Plan van aanpak (PvA) een essentieel en verplicht onderdeel. De werkgever vermeld in het plan van aanpak welke maatregelen hij gaat nemen in verband met de geconstateerde risico’s en binnen welke termijn hij deze gaat uitvoeren. Hier schuilt volgens ons (TCPM ingenieurs & Adviseurs) het gevaar. Uit het plan van aanpak komen acties voort en er zullen mogelijk budgetten vrij moeten worden gemaakt om de oorzaak van het gevaar weg te nemen. Het kan zijn dat meer partijen van de organisatie direct of indirect betrokken zijn of betrokken moeten worden om de acties op te volgen. Om dit zelf allemaal te regelen naast uw huidige werkzaamheden wordt vaak als lastig ervaren. Het gevolg is dat er geen opvolging aan het Plan van aanpak wordt gegeven en de uitvoering dus achterwege blijft.

RI&E actueel houden

Als de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie veranderen, moet u ook de RI&E aanpassen. Zo kan het zijn dat u een nieuwe productielijn heeft ingericht of een bestaande productielijn heeft uitgebreid. Of uw dienstenpakket is uitgebreid, er vindt een ingrijpende verbouwing plaats of uw medewerkers zijn van nieuwe taken voorzien. In deze gevallen is uw bestaande RI&E niet meer
up-to-date en zijn mogelijk aanvullende en/of verhoogde risico’s ontstaan die niet worden beheerst. Dus: de RI&E moet altijd actueel zijn.
Nadat het PvA van de RI&E in werking is gezet en uitgevoerd, bespreekt de werkgever jaarlijks de voortgang met de werknemers en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiger.

Moet de RI&E getoetst worden?

Afgezien van de uitzonderingen is het wettelijk verplicht om de opgestelde RI&E en het Plan van aanpak onafhankelijk te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Deze deskundige checkt of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gehanteerd. Ook kan deze deskundige advies geven bij het Plan van aanpak.

Enkele uitzonderingen op de toetsingsplicht zijn:

 • Voor bedrijven met maximaal 25 werknemers is het niet verplicht hun RI&E-document te laten toetsen. Voorwaarde is wel dat deze bedrijven gebruikmaken van een goedgekeurd, branche specifiek en in de cao opgenomen RI&E-instrument, dat al door een deskundige is getoetst.
 • Organisaties waarbinnen maximaal 40 uur arbeid per week wordt verricht (alle werknemers bij elkaar opgeteld). Een RI&E is wel verplicht, echter de toetsing niet. Ook mogen deze bedrijven gebruikmaken van de Checklist Gezondheidsrisico’s, een verkorte versie van de RI&E.

De RI&E checklist

Voor de uitvoering van de RI&E moeten de volgende punten worden nagelopen:

 • Arbozorg en verzuimbeleid
 • Algemene voorzieningen
 • Fysische factoren
 • Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
 • Fysieke belasting
 • Werkplekinrichting
 • Arbeidsmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Visuele informatie
 • Functie-inhoud en werkdruk
 • Werk- en rusttijden

TCPM Advies heeft kennis van en is kundig in het uitvoeren van de zogeheten algemene Arbo RI&E en in het begeleiden bij het opstellen van uw Plan van Aanpak.  De adviseurs en veiligheidskundigen van TCPM hebben uitgebreide kennis en ervaring en verstaan hun specialistische vak. Ook in de situatie waarin u verplicht bent uw RI&E te laten toetsen, kunnen wij u helpen. Wij hebben gecertificeerde veiligheidskundigen, ‘kerndeskundigen’ genaamd, die naast het uitvoeren van de RI&E met u het plan van aanpak kunnen opstellen en ook uw RI&E mogen toetsen. In veel gevallen heeft u ook te maken met verdiepende onderzoeken zoals een verplichte risicobeoordeling Arbeidsmiddelen en het beheersen van uw risico’s met betrekking tot ATEX. Wij hebben deze specialistische kennis in huis en helpen u graag verder.


Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek. Tijdens dit gesprek inventariseren we de omvang van uw organisatie en de wellicht inmiddels door u zelf uitgevoerde activiteiten. Samen stellen we dan een plan op voor de benodigde acties die moeten worden uitgevoerd. Samen met u bepalen we wie wat doet en wanneer. Zo krijgt u de juiste expertise en kan de benodigde capaciteit worden bepaald en afgestemd.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie n.a.v. van dit artikel dan kunt u contact opnemen met onderstaand contactpersoon!

dr. H.R. (Harry) Borsje

sr. adviseur industriële veiligheid

T. +31 (0)88 220 15 56
E. iv@tcpm.nl  

Onze aanpak voor groei

TCPM is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau met ruim 200 medewerkers en 5 vestigingen in Nederland. We groeien al meer dan 25 jaar, samen met onze klanten. Die kennen we dan ook door en door. 

Ook groeien? Wij helpen u met complete en integrale oplossingen voor uw industriële omgeving. We maken industriële bedrijven beter door strategisch meedenken te koppelen aan een slimme en praktische aanpak. Onze combinatie van engineering, industriële veiligheid en projectmanagement is daarbij de sleutel.

Contact

Hoofdkantoor TCPM

Boogschutterstraat 40
7324 BA Apeldoorn

T. +31 (0)88 220 14 00
E. tcpm@tcpm.nl 

Bekijk alle vestigingen

©2020 TCPM. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken