Blog

donderdag, 09 februari 2017 08:15

Finite Element Analysis frame Rotor Blade Mould

Senvion GmbH ontwikkelt, produceert en plaatst windturbines van 2 tot en met 6 megawatt met diverse naafhoogtes. Zo is er voor elk windbereik, on- of offshore, op vrijwel elke locatie een passende turbine. Daarnaast biedt Senvion een compleet assortiment project-specifieke oplossingen op het gebied van bouw, transport, installatie en service en onderhoud van windturbines.

Aanpassing Frame

Rotorbladen hebben tegenwoordig lengtes die tot wel 75 meter oplopen. De productie hiervan vindt plaats in mallen die uit een boven- en onderhelft bestaan. Voor kortere rotorbladen gebeurt het openen en sluiten van de mal door de bovenhelft via een vorm-ondersteunende frameconstructie met scharnieren open te klappen.

Voor de constructie van het eerste scharnier van een frame voor windturbinebladen, voerde TCPM al in 2008 berekeningen uit. Senvion, de huidige eigenaar van de mal, heeft het frame op een aantal punten aangepast om langere rotorbladen te kunnen produceren. Daarom hebben zij TCPM gevraagd de berekeningen opnieuw uit te voeren voor het aangepaste frame. Er is bovendien naar het gehele frame gekeken. Dit om er zeker van te zijn dat het aangepaste frame de juiste ondersteuning aan de mal geeft, ook tijdens openen en sluiten.

Potentiële problemen voorkomen

Tijdens de Eindige Elementen Analyse bleek dat sommige verbindingen in het frame potentieel tot moeilijkheden konden leiden. Met behulp van het rekenpakket pakket ANSYS is inzichtelijk gemaakt welke gebieden dit waren. Vanwege de grote geografische afstand tussen klant en TCPM locatie is met gebruikmaking van een zogenaamde “desktop sharing tool” de opdrachtgever de gelegenheid geboden dagelijks ‘live’ mee te kijken met de analyseresultaten. Daarnaast zijn langs deze weg verbetervoorstellen voor de probleemgebieden doorgenomen.

Mark Eliott, Senior Tooling Engineer bij Senvion vertelt: “Met name het meekijken in de EEA-resultaten met behulp van Teamviewer heeft bijgedragen aan het begrip van de oorzaak van lokale effecten. Dit heeft erg geholpen bij het kiezen van de oplossingsrichting.” De modificaties hebben inmiddels geresulteerd in een framedesign dat voldoet aan de vereiste productie- en veiligheidseisen.

Gepubliceerd in Laatste nieuws
dinsdag, 31 januari 2017 10:05

Engineering 2B6 Windturbine

2-B Energy heeft een nieuw type offshore windturbine ontwikkeld met een vakwerkmast en twéé in plaats van drie bladen.

Duur van het project:

12 + maanden

Het project:

Het ontwerp van de 2B6 Windturbine is volledig nieuw. Cruciale elementen zijn een simpel design, minder materiaalgebruik en een langere levensduur. Daarnaast wordt de turbine uitgerust met een helikopterplatform, waardoor helikopters voor onderhoud bovenop de windturbine kunnen landen. Dit alles zorgt ervoor dat opgewekte windenergie op zee tot 40% goedkoper wordt.

Bijdrage TCPM:

Onze mechanical engineer hield zich bezig met het afmaken van de eerste eigen offshore windturbine van 2-B Energy in de Eemshaven en het doorontwikkelen van de windturbines die geplaatst worden in het Schotse testgebied Methil. Tevens hield hij zich intensief bezig met het ontwikkelen en de integratie van het helideck.

Toegevoegde waarde TCPM:

De mechanical engineer van TCPM Oost was op verschillende taken in te zetten.

Gepubliceerd in Projecten

Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Papierfabrieken en heeft als missie de kennisinfrastructuur in de Nederlandse Papier- en kartondinustrie te versterken door generatie, ontsluiting en verspreiding van kennis.

Het gebruik van papier en karton verandert sterk en blijft wereldwijd ook de komende jaren groeien. Deze groei verschilt per continent en productgroep. Voor Nederlandse bedrijven wordt specialisatie, innovatie en business development steeds belangrijker. MKB-toeleveranciers en -afnemers spelen een cruciale rol bij implementatie van innovaties. Daarnaast zijn grondstof- en productieflexibiliteit van groot belang, in combinatie met producten van hogere toegevoegde waarde. 

Een projectengineer van TCPM heeft een voorstudie uitgevoerd voor een aantal partners van het KCPK. In deze voorstudie zijn de technologische mogelijkheden voor het (door middel van drogen) opwaarderen van zijstromen die tijdens de papierproductie ontstaan. Uit de studie is gebleken, dat dit in sommige gevallen zelfs 'energieneutraal' kan, waarbij de restwarmte uit de fabriek de benodigde droogenergie levert. 

Specifieke kennis

Door zijn kennis en ervaring op het gebied van zowel energie- en procestechniek, als het energie-efficiënt integreren van drooginstallaties voor zijstromen, zoals slib en papierrejecten (in bestaande fabrieken), was onze projectengineer dé aangewezen persoon voor dit vooronderzoek. 

Onze projectengineer vertelt: "Het doel van het vooronderzoek was de klanten inzicht te geven in de technische- en financiële haalbaarheid van het door middel van drogen, opwaarderen van zijstromen.Hiervoor is er een overzicht gemaakt van de verschillende op de markt beschikbare droogtechnologieën, inclusief alle benodigde rand-installaties. In het overzicht zijn technische specificaties vergeleken, waaronder droogcapacititeit, specifiek energieverbruik, investering, formaat, waarmee de fabrieken de voor- en nadelen kunnen bepalen."

Hij vervolgt: "Voor de klant specifieke cases in het onderzoek zijn de bestaande situaties van de klanten onderzocht. De klant wil graag de vochtige papierrejecten en slibben als grondstof elders aanwenden. Drogen is vor deze toepassingen een eerste vereiste. Zo zijn er industriële referenties waarbij de gedroogde stromen omgezet worden in bouwproducten, groene chemicaliën en energiedragers. Dit noemen we verwaarden, oftewel valoriseren. Valoriseren kan op diverse manieren, maar in bijna alle gevallen is het nodig om het materiaal eerst te drogen! Een van de belangrijkste factoren om dergelijke projecten succesvol te maken, is de inzet van restwarmte ten behoeve van de droging van het materiaal. Een van de belangrijkste stappen in het klant specifiek onderzoek was het bepalen van de hoeveelheid benodigde drogingswarmte, de hoeveelheid restwarmte die men beschikbaar heeft, het bepalen van de locatie van de restwarmte (bijvoorbeeld bij de papiermachine of warmtekrachtcentrale) en de kwaliteit van de restwarmte. Vervolgens zijn op basis van deze gegevens concept-oplossingen uitgewerkt, waarbij zowel de technische- als financiële haalbaarheid is bepaald."

Voorstudie afgerond

Inmiddels is de voorstudie voor een klant in Spanje en een klant in Zwitserland afgerond. Beide klanten zijn zeer tevreden over het resultaat. "Wanneer uit papierrejecten een verkoopbaar product gemaakt kan worden," legt onze projectengineer uit, "voegt dit zeker waarde toe voor de papierproducenten. Men heeft niet alleen minder afval, maar van het afval ook een duurzaam product weten te maken! De verwachting is dan ook dat de resultaten uit het onderzoek in de praktijk geïntegreerd zullen worden."

 

Gepubliceerd in Laatste nieuws
donderdag, 28 juli 2016 09:05

Ontwerp Historisch leidingwerk

Lübbers Friesland B. V. is een toonaangevende leverancier van klant specifieke industriële processen en producent van hygiënische RVS-installaties. Met vestigingen in Nederland en Duitsland, zijn zij gespecialiseerd in de indamp- en droogtechniek voor industriële installaties in de levensmiddelen-, farmaceutische- en chemische processen. Het projectplannings-, ontwikkelings- en constructiebureau van Lübbers in Ochten is gespecialiseerd in indampingstechnologie voor de levensmiddelenindustrie.

Voor het transporteren van warme lucht ten behoeve van een sproeidroog-installatie vroeg Lübbers een engineer van TCPM ter ondersteuning. De benodigde leiding met een diameter van 1000mm moest echter langs de buitenzijde van het pand worden geconstrueerd.

Diverse aspecten

Bij een dergelijk project gaat het niet alléén om het ontwerpen van een leiding. Er zijn veel verschillende zaken waar rekening mee gehouden moet worden: Doordat de lucht die door de leiding loopt wel 400° Celcius wordt, dient het uitzetten van het materiaal ingecalculeerd te worden. De bevestigingen aan het pand en de compensatoren zijn speciaal ontworpen voor deze leiding. Ook de luchtsnelheid in de leiding moet in aanmerking genomen worden: een te hoge luchtsnelheid zorgt immers voor geluidsoverlast.

Ten slotte dient de leiding ook bestand te zijn tegen invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld het weer. Dat vraagt om veel overleg, met de architect, met diverse toeleveranciers en natuurlijk met de eigen fabricageafdelingen Nadat alles voldoende geverifieerd was, kon onze engineer de fabricagetekeningen en stuklijsten gereed gaan maken.

Snel inzetbaar

Hoofd Engineering bij Lübbers: “Doordat Lübbers projectmatig werkt hebben wij regelmatig op korte termijn snel inzetbare engineers nodig. De engineer van TCPM was binnen twee weken volledig inzetbaar. Op een complex project als dit is dat erg snel.” Hij vervolgt: “Na dit project, hebben wij nog twee engineers van TCPM ingezet. Inmiddels weet TCPM precies wat voor mensen wij nodig hebben. Dat schakelt een stuk makkelijker.”

Gepubliceerd in Laatste nieuws
donderdag, 21 juli 2016 08:48

Verpakken op maat

Neopost baseert zich voortdurend op de laatste technologieën om bedrijven de beste oplossingen te kunnen bieden op het vlak van documentbeheer en klantcommunicatie. Al meer dan 100 jaar begeleiden zij hun klanten bij postactiviteiten: van het veilig vullen van enveloppen tot de geoptimaliseerde verzending.

CVP 500

Neopost ontwikkelt een slimme verpakkingsmachine, de CVP 500. De CVP 500 is een “fit-to-size parcel creator”. Elke zeven seconden kan er een product op de lopende band geplaatst worden. Vanuit een eindeloze strook karton snijdt de machine een doos die precies op maat is voor dit product en vouwt deze doos om het product heen. Voordat de doos definitief gesloten wordt, kan er nog een folder of factuur toegevoegd worden. Vervolgens wordt de doos automatisch dicht getapet en voorzien van een pakketlabel. Het pakket is dan klaar voor verzending.

Verder ontwikkelen

Hoewel de machine inmiddels al veel logistieke awards heeft gewonnen, ziet Neopost nog volop kansen de CVP 500 verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Om deze grote ontwikkelingen waar te kunnen maken, had Neopost extra capaciteit op de engineeringsafdeling nodig. Zodoende werden in 2015 maar liefst drie engineers van TCPM Noord toegevoegd aan het team van Neopost. Eén van deze engineers vertelt: “Ik houd me voornamelijk bezig met het Lifecycle-management. We voeren daarvoor een groot scala aan verbeteringen aan de machine door. Om tot de best mogelijke oplossingen te komen, is het belangrijk om de juiste informatie te hebben. Daarom overleg ik veel met de productieafdeling, de assemblage, de onderhoudsmonteurs en uiteraard met de engineers van Neopost. Deze informatie vertaal ik vervolgens naar technische oplossingen in de vorm van 3D-tekeningen en de daarbij behorende productietekeningen.” Hij vervolgt: “Aangezien niet alles met modellen te testen is, komt het zo nu en dan voor dat ik proefondervindelijk moet vaststellen of het nieuwe ontwerp ook daadwerkelijk de gewenste resultaten geeft, dat geeft mijn werk hier wel een extra dimensie.”

Neopost laat weten zeer tevreden te zijn over TCPM, omdat TCPM altijd snel en nauwkeurig voorziet in de ondersteuningsbehoefte.

Gepubliceerd in Laatste nieuws
donderdag, 09 juni 2016 08:34

Ontwikkeling van 2B6 Windturbine

2-B Energy heeft een nieuw type offshore windturbine ontwikkeld met een vakwerkmast en twee in plaats van drie bladen. Cruciale elementen hierin zijn een simpel design, minder materiaalgebruik en een langere levensduur. Zo is de turbine tijdens de bouw goedkoper dan andere turbines en wordt het uitgerust met een helikopterplatform. Een voordeel hiervan is dat helikopters voor onderhoud bovenop de windturbine kunnen landen. Hierdoor wordt de opgewekte windenergie op zee tot 40 procent goedkoper gemaakt.

Eemshaven en Schotland

In het najaar van 2015 is in het Groningse Eemshaven is de eerste eigen offshore windturbine op land geïnstalleerd. De turbine heeft een naafhoogte van 105 meter, een rotor diameter van 140 meter en een vermogen van 6,2 megawatt. Deze zal op land uitvoerig worden getest en uitontwikkeld worden. De mechanical engineer van TCPM die door 2-B Energy is ingehuurd houdt zich onder andere bezig met het afmaken van de windturbine die in Eemshaven is geplaatst.
Naast het testen van de 2B6 turbine op het land, werkt het bedrijf aan het plaatsen van twee windturbines in zee. In 2017 moeten deze twee turbines geplaatst worden in het Schotse testgebied Methil, ten noorden van de hoofdstad Edinburgh. Op dit moment is 2-B Energy bezig met het door ontwikkelen van deze windturbines en ook onze mechanical engineer is daarbij betrokken.

Helideck

Een deel van zijn tijd brengt hij echter door met de ontwikkeling en integratie van het helideck bovenop de windturbine. Deze is in eerste instantie natuurlijk gebonden aan heel veel regels, maar ook op technisch vlak zitten er uitdagingen in. Het contact met de leveranciers is hierbij van cruciaal belang. Samen met de collega’s van het CAD-team bij 2-B Energy houdt hij zich bezig met het maken en updaten van 3D modellen en de bijbehorende 2D-tekeningen van onderdelen en samenstellingen. Maar dat is niet het enige.

Hij vertelt: ”Het project bij 2-B Energy duurt nu al meer dan een jaar en ik heb het nog steeds naar mijn zin. Mijn taken zijn dan ook lekker uiteenlopend. Ik maak de modellen, maar controleer ook de tekeningen van andere teamleden. Voor verschillende onderdelen van de turbine ben ik aanspreekpunt voor collega’s en leveranciers, maar ik zorg ook voor de specificaties en certificering. Het is ook erg prettig om samen te werken met verschillende afdelingen, zoals inkoop, mechanische componenten, elektrotechniek en Loads & Controls. Al met al hele afwisselende werkzaamheden voor een uitdagend en innovatief product.”

Gepubliceerd in Laatste nieuws

SPGPrints B.V. is wereldwijd marktleider op het gebied van geavanceerde druksystemen en gebruiksgoederen voor de textiele en grafische drukindustrieën. Door middel van continue innovatie voegt SPGPrints aanzienlijke waarde toe aan de processen en producten van haar klanten. De samenwerking tussen TCPM en SPGPrints stamt uit het begintijd van de TCPM-vestiging in Boxmeer.

Mari van der Burgt is als Manager Engineering bij SPGPrints één van de contactpersonen van TCPM. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen twee productgroepen, namelijk Engineering Print Systems en Engineering Production Tools. Wij spraken met hem over de samenwerking met TCPM.

Gepubliceerd in Laatste nieuws
woensdag, 04 mei 2016 11:43

Lucht en stikstof voor oliemaatschappij

Door een groeiend aantal projecten werd Hadetec, een klant van TCPM, geconfronteerd met een grotere capaciteitsbehoefte op de engineeringsafdeling. TCPM kon snel bijspringen en zette één van haar mechanical engineers in.

Hadetec is een Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in gasreiniging en gasbehandelings-apparatuur. Zij hebben meer dan 25 jaar ervaring in het ontwerp, de productie en installatie van onder andere stikstofgeneratiepakketten, gasdrogers en apparatuur om biogas op te waarderen tot aardgaskwaliteit. Alle producten van Hadetec worden op maat ontworpen.

Luchtdroger en stikstofgeneratiepakket

Een luchtdroger is een installatie die natte lucht neemt en deze filtert en droogt door middel van adsorptie. De gedroogde lucht kan vervolgens in een fabriek of raffinaderij gebruikt worden als bijvoorbeeld perslucht of instrumentlucht.

Een stikstofgeneratiepakket gebruikt membranen om stikstof uit de lucht te filteren. Deze kan dan weer gebruikt worden, bijvoorbeeld als inert gas of om vloeibare stikstof te maken voor koeldoeleinden. Beide soorten installaties worden op maat gemaakt voor de klant, afhankelijk van hun capaciteit behoefte, ruimte en omstandigheden.

Winst voor de lange termijn

Voor één van ’s werelds grootste oliemaatschappijen kreeg Hadetec de opdracht voor het ontwerpen en uitwerken van procesinstallaties die lucht drogen en stikstof genereren.

Via TCPM Midden werd Martin Hazeleger, mechanical engineer, op dit project ingezet.
Hij vertelt enthousiast: “Ik ontwerp de pakketten voor het project van deze oliemaatschappij, van begin tot einde, pas de benodigde apparatuur in en overleg met de leverancier over wat we nodig hebben. Ook de tekeningen voor de klant en voor de staal- en pijpleveranciers.” Daarnaast probeert hij ook voor de toekomst een goede basis neer te leggen bij Hadetec. “Door het invoeren van betere modellen om pijpen en kabelgoten te maken, draag ik mijn steentje bij aan de 3D modellen bibliotheek van Hadetec. En ik maak zelf-genererende templates voor samenstellingen die steeds terug komen, zoals hekwerken en trappen. Deze templates kunnen steeds overnieuw gebruikt worden. Door een paar maten te veranderen genereert de template het benodigde model. Dat bespaart Hadetec op de lange termijn dagelijks tijd.”

René Hageman, Managing Director bij Hadetec, onderschrijft dat: “Mede door de inbreng van Martin is ons ontwerpproces in het 3D modelleren veel efficiënter geworden. De kennis en kunde Martin wordt in een breed gebied ingezet en uitgedragen binnen onze organisatie.”

 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

IMS is gespecialiseerd in turn-key productielijnen voor kleine, complexe producten. De focus ligt daarbij op sensoren, connectoren en actuatoren. Inmiddels hebben zij meer dan 50 jaar ervaring in het ontwikkelen van high-end productielijnen voor hoog volume. Al ruim 17 jaar weet IMS TCPM te vinden wanneer er binnen IMS behoefte is aan extra engineeringscapaciteit of specifieke kennis.

Assemblage van automotive componenten

Voor één van haar klanten in de auto-industrie bouwt IMS al jaren diverse assemblagemachines. Deze fabrikant van automotive componenten heeft te maken met aangepaste wetten en regels voor het verminderen van uitlaatgassen. De vraag naar auto’s die minder schadelijke gassen uitstoten groeit hierdoor. Bij deze klant ontstond daardoor behoefte de capaciteit van de productie te verhogen.

In een eerdere samenwerking met deze klant heeft IMS al een machine voor dit product gebouwd. De slimme inzet van design for assembly (DFA) en design for manufacturing (DFM) methoden leidde tot een betere produceerbaarheid van het product.

IMS werd ook ingeschakeld voor de bouw van de tweede en derde machine. In deze tweede versie wordt gebruik gemaakt van Cognex en Keyens vision-controle en robotica. De machine combineert pick&place-units, laser lassen, inline producttesten en materiaalhandling. Inmiddels is opdracht gegeven voor de bouw van een vierde machine.

Specifieke besturing

Vanwege zijn specifieke kennis, werd Marcel Damhuis, senior besturingstechnicus van TCPM Oost aan het team van IMS toegevoegd. Als Siemens Step 7-programmeur werkte hij aan het programmeren en inbedrijfstellen van de PLC en HMI van deze machine. Hij denkt mee met de ontwikkelingen voor de machine en draagt verbeteringen aan. Daarnaast nam hij de project begeleiding controls, inkoop en het aansturen van (elektro-)leveranciers voor zijn rekening.

Gepubliceerd in Laatste nieuws
woensdag, 13 april 2016 09:54

Verlichting in de landtunnel

Als producent van verschillende oplossingen voor energiemanagement, is Eaton wereldwijd leider in technologie. Met meer dan 100 jaar ervaring in energie-efficiënte oplossingen, helpen zij hun klanten elektrische, hydraulische en mechanische energie doeltreffend te beheren. Eaton ontwikkelt voortdurend innovatieve technologieën en brengt deze wereldwijd op de markt.

Landtunnel A4 Delft - Schiedam

De plannen voor de bouw van de A4 tussen Delft en Schiedam stammen al uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. In 2012 ging de eerste schop in de grond en in december 2015 werd dan eindelijk de nieuwe A4 geopend.

Het aanleggen van een landtunnel is echter een complex project. Om ervoor te zorgen dat de verlichting, ventilatie-, communicatiesystemen en de wegsignalering in de twee kilometer lange tunnel altijd blijft functioneren, schakelde aannemerscombinatie A4all de expertise in van powermanagementspecialist Eaton.

Voor dit project leverde Eaton middenspanningsinstallaties, noodstroomvoorzieningen, hoofd- en onderverdeelinstallaties en besturingsinrichtingen.

SMART MCC’S

SMART MCC’s zijn energieverdelers waarin energie-groepen zitten (voor bijvoorbeeld het aansturen van motoren) die geheel zelfstandig kunnen functioneren. Deze energie-groepen hebben dus lokaal een eigen intelligentie, zodat ze onafhankelijk van het bovenliggende besturingssysteem kunnen functioneren.

Bij eventuele uitval van het overkoepelende besturingssysteem blijft de werking van de installatie gegarandeerd. Bovendien wordt daarmee ook het bovenliggende besturingssysteem ontlast; decentrale intelligentie. In deze decentrale energie-groepen zitten naast de functionele afhandelingen ook de nodige beveiligingssystemen. Daardoor is ook de veiligheid gegarandeerd en kan het publiek met een gerust hart ook door een verkeerstunnel rijden.

Vanaf april 2015 werd één van onze besturingstechnici toegevoegd aan het team van Eaton. Hij programmeerde SMART-energieverdelers voor de Ketheltunnel en diverse NET-Nood LVS – energiedistributiesystemen. “Vanwege zijn kennis van en ervaring met SMART MCC’s”, vertelt Hans Picard –Manager Engineering bij Eaton-, “was de besturingstechnicus van TCPM snel en volledig inzetbaar.”

Samen met het team van Eaton zorgde de senior besturingstechnicus van TCPM dat de specificaties klopten en werkten en werden de locale besturingseenheden gerealiseerd. Daarnaast werden uiteraard de gerealiseerde lokale besturingen met betrekking tot de protocollen uitvoerig functioneel getest, zonder dat daarbij de productie en de voortgang van het project hinder ondervonden. De tunnel is inmiddels op tijd in gebruik genomen.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

Onze aanpak voor groei

TCPM is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau met ruim 200 medewerkers en 5 vestigingen in Nederland. We groeien al meer dan 30 jaar, samen met onze klanten. Die kennen we dan ook door en door. 

Ook groeien? Wij helpen u met complete en integrale oplossingen voor uw industriële omgeving. We maken industriële bedrijven beter door strategisch meedenken te koppelen aan een slimme en praktische aanpak. Onze combinatie van engineering, industriële veiligheid en projectmanagement is daarbij de sleutel.

Contact

Hoofdkantoor TCPM

Boogschutterstraat 40
7324 BA Apeldoorn

T. +31 (0)88 220 14 00
E. tcpm@tcpm.nl 

Bekijk alle vestigingen

©2021 TCPM. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken