Nieuws

Donderdagmiddag 14 september j.l. was er een periodieke bijeenkomst van de projectmanagementafdeling van TCPM. Ditmaal op de projectlocatie van één van de TCPM projectmanagers - Alte Nijhuis -  bij FRAMES in Alpen aan de Rijn.

maandag, 11 september 2017 14:28

"Anders kijken" tijdens de welkom terug bbq!

De vakantie zit erop. Iedereen is weer aan het werk. Een kleine 150 TCPM-ers uit heel Nederland reisden afgelopen donderdag af naar "De woeste Hoeve" in Beekbergen. Een mooie gelegenheid om gezellig met collega's bij te praten over lopende projecten en de afgelopen zomervakantie. TCPM-ers zijn vaak betrokken bij innovatieve projecten. Innovatie vraagt soms ook om dingen "anders te bekijken". Naast gezelligheid, een drankje en de BBQ was dit het thema van de middag! 

maandag, 28 augustus 2017 09:26

Ontwerp Moreelsebrug Utrecht

BSB Staalbouw is gespecialiseerd in engineering, fabricage en montage, maar ook onderhoud van dynamisch belaste staalconstructies. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld bruggen, sluisdeuren, kranen en offshore toepassingen. Elke constructie van BSB Staalbouw is “tailor-made”, exact gebouwd en geleverd volgens de specificaties van de opdrachtgever. 

TCPM is al jaren te vinden in de Top 50 van Ingenieursbureaus samengesteld door het Technisch Weekblad. Tijdens onze vorige notering stonden we al op een respectabele 36ste plek. Dit jaar is TCPM gestegen naar de 29e plaats! Een positie die goed weergeeft hoe TCPM de laatste jaren gewerkt heeft aan groei en verdere professionalisering.

Graag informeren wij u over het vertrek van Koen Brackel als Business Unit Manager Advies. Hij gaat op 1 juli van een welverdiend pensioen genieten. Edward Schrijver zal Koen gaan opvolgen. Edward is inmiddels gestart in zijn nieuwe functie en het overdrachtsproces is in volle gang.

Van 12 tot 16 juni vindt de 3e Week van de RI&E plaats. Net als in andere jaren is er in deze week uitgebreid aandacht voor veilig en gezond werken, met als basis de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs organiseren in de Week van de RI&E speciale activiteiten om ondernemers te verleiden om écht aan de slag te gaan met de RI&E.

donderdag, 09 maart 2017 08:28

TCPM HELPT U OP WEG IN DE NIEUWE ARBOWET

Ook de Eerste Kamer is akkoord met de voorgestelde wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Dit houdt in, dat de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 in gaat. Maar wat verandert er nu precies? En hoe zorgt u dat u op tijd aan alle eisen die in deze wet gesteld worden voldoet? Wij helpen u graag op weg!

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Op dit moment werkt een projectengineer van TCPM Oost als projectbegeleider onderhoud en beheer bij het waterschap voor de afdeling waterketen. Waterketen houdt zich binnen het waterschap bezig met het zuiveren van afvalwater. Waterschap Vallei en Veluwe heeft hiervoor 16 zuiveringen in beheer, verspreid over het gebied. Hij werkt aan verschillende projecten binnen het waterschap.

HER-CERTIFICERING CHEMICALIËN INSTALLATIES

Eén van deze projecten is het her-certificeren van chemicaliën installaties op diverse zuiveringen binnen het waterschap. De huidige installaties voldoen niet meer aan de laatste eisen en moeten daarom gereviseerd of (deels) vervangen worden. Het project dient medio 2017 gereed te zijn. Het vaste projectteam bestaat uit verschillende disciplines, waaronder de projectbegeleider. Het project wordt in een bouwteamovereenkomst gerealiseerd. Hierdoor zijn een hoofdaannemer en onderaannemers ook deel van het team. Verder wordt - afhankelijk van de installatie - het team ondersteund door de beheerder en eventueel het onderhoudspersoneel van de desbetreffende installatie. In dit project controleert onze projectengineer als projectbegeleider of de installaties gebouwd worden volgens de standaarden. Daarnaast geeft hij de input voor de specifieke eisen en wensen van beheer en onderhoud. Belangrijk is dat het waterschap de continuïteit en kwaliteit van het zuiveringsproces waarborgt tegen minimale onderhouds- en beheerskosten. Daarbij moet de veiligheid op orde zijn en er een doordacht concept met betrekking tot de continuïteit (reservestelling) van de levering zekerheid en efficiëntie is. Verder zorgt hij voor het inpasbaar maken van de installatie in de bestaande structuren zoals SCADA, technische documentatie (P&ID, E-schema, TO et cetera) , het onderhoudsbeheersysteem en vindbaarheid in het veld. Het doel is dat een uitgevoerd project goed overgedragen kan worden naar de afdeling beheer en onderhoud en alle door deze afdeling benodigde informatie compleet is.

AFWISSELENDE TAKEN

De functie van projectbegeleider bij het Waterschap vereist technische kennis maar ook goede communicatieve vaardigheden. Het zorgen voor een goed werkende en werkbare installatie en het opleveren van het technisch constructie dossier is de “harde” kant. De overleggen die hij met het projectteam en de afdelingen voert vereisen een goede communicatie. Niet alle eisen en wensen kunnen ingewilligd worden. Het is belangrijk dat je zelf de hoofd- van de bijzaken kunt scheiden en er het beste voor alle partijen er uithaalt. Dit vereist kennis, tact en doorzettingsvermogen, maar ook soms geduld. Hierbij gaat het vaak om minder meetbare zaken, die het werk afwisselend en aantrekkelijk maakt. Een andere uitdaging is dat iedereen binnen het projectteam natuurlijk de belangen van zijn eigen doelgroep behartigt. Onze projectengineer zegt hierover: “Soms begeef je je in het spanningsveld tussen realisatie (korte termijn) en onderhoud (lange termijn). Daardoor ben ik continu op zoek naar werkbare oplossingen waarmee iedereen tevreden is, maar die ook aan de eisen voldoen. Het werken bij Waterschap Vallei en Veluwe betekent voor mij het leren kennen van nieuwe onbekende proces installaties, waarbij het bijna altijd gaat om kapitaalgoederen die aangeschaft worden voor de lange termijn. Het kennis maken met en ervaren van een onbekende tak van sport, maakt mijn werk als interim afwisselend en uitdagend.”

PROJECTEN EN INNOVATIES

De projecten binnen het waterschap zijn zeer divers. Op dit moment werkt de projectbegeleider aan: een Bio-Energiecentrale waar aardgas uit mestvergisting wordt gewonnen, het vervangen van een biogasmotor, het vervangen van diverse rioolgemalen, het bouwen van een calamiteitenbak voor de opvang van regenwater, een compleet nieuwe rioolwaterzuivering en het realiseren van een geurbehandelingsinstallatie van diverse processen op een zuivering. Verder is hij bij het waterschap betrokken met een aantal innovatieve projecten: het realiseren van een waterfabriek waar nieuwe zuiveringsprocessen onderzocht worden in samenwerking met universiteiten en adviesbureaus en een proef installatie voor het winnen van Alginaat uit slib.

Een niet-voltooide machine is een samenstel dat bijna een machine vormt, maar niet zelfstandig een bepaalde toepassing kan realiseren. Een niet-voltooide machine valt dus wel onder de definitie van een machine, maar is niet compleet en meestal niet CE-waardig. Een onvoltooide machine is dus bedoeld om te worden ingebouwd, waarbij de samenbouw uiteindelijk een voltooide machine is.

Het is belangrijk op de hoogte te zijn van de vereisten voor niet-voltooide machines. Of u nu fabrikant bent van een niet-voltooide machine of de gebruiker die als fabrikant van de uiteindelijke voltooide machine optreedt. Wat logisch lijkt - maar vaak wordt onderschat- is dat een gebruiker nooit een onvoltooide machine mag gebruiken! De reden is, dat deze onvoltooide machine geen CE-markering heeft en dus per definitie niet veilig is. Deze onvoltooide machine zal dus eerst CE-waardig moeten worden gemaakt en er zal dus iemand als fabrikant moeten optreden.

Dit artikel is een vervolg op het eerder verschenen artikel in de CE-reeks.

donderdag, 23 februari 2017 07:43

Projectmanagement voor ISBL opwaardering

Howden Thomassen Compressors (voorheen Thomassen Compression Systems) is één van 's werelds toonaangevende fabrikanten van zuigercompressoren. Met meer dan een eeuw ervaring in compressie-oplossingen, leveren zij aan de grote raffinaderijen, de olie- en gasindustrie, petrochemische bedrijven en andere industriële organisaties.

Voor Howden Thomassen Compressors levert TCPM sinds vele jaren projectmanagers die snel in kunnen springen wanneer Howden Thomassen Compressors veel projecten boekt. Door het grillige projectverloop bij Howden Thomassen Compressors is een partner als TCPM belangrijk om flexibel op te kunnen schalen met vakkundig personeel wanneer nodig.

Een klant van Howden Thomassen Compressors investeert in het opwaarderen van zijn raffinaderij voor brandstoffen, binnen het “Diesel DE-sulphurization unit”-project. Na uitvoering van dit project (ISBL) kan de raffinaderij brandstof kan leveren die voldoet aan de Euro II norm. Howden Thomassen Compressors levert vanuit verschillende vestigingen equipment voor deze ombouw. Een projectmanager van TCPM coördineerde dit project.

Twee compressoren

Howden Thomassen Compressors levert voor het ISBL-project twee compressoren met bijbehorende E-motoren, koelers, vaten, smeerolie systemen en koelwater systemen. Op de raffinaderij zijn de compressoren redundant uitgevoerd, wat betekent dat één van de compressoren stand-by staat terwijl de andere produceert. Iedere compressor heeft drie cilinders, twee cilinders worden als tweetraps compressor voor een bepaald proces gebruikt, terwijl de andere cilinder als ééntraps compressor voor een ander proces wordt gebruikt. De compressoren comprimeren waterstof tot 75bar. Door het explosieve gas en de hoge druk wordt er veel aandacht besteed aan veiligheid in dit soort installaties.

Howden Thomassen Compressors levert de equipment aan een Chinese contractor, die de complete engineering, levering, installatie en commissioning van de ombouw van de raffinaderij doet. Doordat er aan een Chinese partij geleverd wordt, is één van de voorwaarden uit het contract dat een deel van de equipment in China geproduceerd moest worden. In samenwerking met de Chinese vestiging van Howden zijn de pulsatievaten, koelers en de koelwater en smeerolie units in China besteld en geproduceerd.

De projectmanager van TCPM coördineerde de werkzaamheden, bewaakte de scope, kwaliteit, planning en het budget. Door het aandeel van in China geproduceerde equipment lag er in dit project veel nadruk op de uitbesteding, coördinatie en opvolging van de leveringen uit China. Dit vergde veel afstemming tussen Howden Thomassen Compressors, de klant en de toeleveranciers. Dankzij zijn inzet kreeg de klant van Howden Thomassen Compressors wat hij verwachtte, binnen de gestelde levertijd.

Onze aanpak voor groei

TCPM is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau met ruim 200 medewerkers en 5 vestigingen in Nederland. We groeien al meer dan 25 jaar, samen met onze klanten. Die kennen we dan ook door en door. 

Ook groeien? Wij helpen u met complete en integrale oplossingen voor uw industriële omgeving. We maken industriële bedrijven beter door strategisch meedenken te koppelen aan een slimme en praktische aanpak. Onze combinatie van engineering, industriële veiligheid en projectmanagement is daarbij de sleutel.

Contact

Hoofdkantoor TCPM

Boogschutterstraat 40
7324 BA Apeldoorn

T. +31 (0)88 220 14 00
E. tcpm@tcpm.nl 

Bekijk alle vestigingen

©2019 TCPM. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken