Nieuws

IMS is gespecialiseerd in turn-key productielijnen voor kleine, complexe producten. De focus ligt daarbij op sensoren, connectoren en actuatoren. Inmiddels hebben zij meer dan 50 jaar ervaring in het ontwikkelen van high-end productielijnen voor hoog volume. Al ruim 17 jaar weet IMS TCPM te vinden wanneer er binnen IMS behoefte is aan extra engineeringscapaciteit of specifieke kennis.

Assemblage van automotive componenten

Voor één van haar klanten in de auto-industrie bouwt IMS al jaren diverse assemblagemachines. Deze fabrikant van automotive componenten heeft te maken met aangepaste wetten en regels voor het verminderen van uitlaatgassen. De vraag naar auto’s die minder schadelijke gassen uitstoten groeit hierdoor. Bij deze klant ontstond daardoor behoefte de capaciteit van de productie te verhogen.

In een eerdere samenwerking met deze klant heeft IMS al een machine voor dit product gebouwd. De slimme inzet van design for assembly (DFA) en design for manufacturing (DFM) methoden leidde tot een betere produceerbaarheid van het product.

IMS werd ook ingeschakeld voor de bouw van de tweede en derde machine. In deze tweede versie wordt gebruik gemaakt van Cognex en Keyens vision-controle en robotica. De machine combineert pick&place-units, laser lassen, inline producttesten en materiaalhandling. Inmiddels is opdracht gegeven voor de bouw van een vierde machine.

Specifieke besturing

Vanwege zijn specifieke kennis, werd Marcel Damhuis, senior besturingstechnicus van TCPM Oost aan het team van IMS toegevoegd. Als Siemens Step 7-programmeur werkte hij aan het programmeren en inbedrijfstellen van de PLC en HMI van deze machine. Hij denkt mee met de ontwikkelingen voor de machine en draagt verbeteringen aan. Daarnaast nam hij de project begeleiding controls, inkoop en het aansturen van (elektro-)leveranciers voor zijn rekening.

woensdag, 13 april 2016 09:54

Verlichting in de landtunnel

Als producent van verschillende oplossingen voor energiemanagement, is Eaton wereldwijd leider in technologie. Met meer dan 100 jaar ervaring in energie-efficiënte oplossingen, helpen zij hun klanten elektrische, hydraulische en mechanische energie doeltreffend te beheren. Eaton ontwikkelt voortdurend innovatieve technologieën en brengt deze wereldwijd op de markt.

Landtunnel A4 Delft - Schiedam

De plannen voor de bouw van de A4 tussen Delft en Schiedam stammen al uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. In 2012 ging de eerste schop in de grond en in december 2015 werd dan eindelijk de nieuwe A4 geopend.

Het aanleggen van een landtunnel is echter een complex project. Om ervoor te zorgen dat de verlichting, ventilatie-, communicatiesystemen en de wegsignalering in de twee kilometer lange tunnel altijd blijft functioneren, schakelde aannemerscombinatie A4all de expertise in van powermanagementspecialist Eaton.

Voor dit project leverde Eaton middenspanningsinstallaties, noodstroomvoorzieningen, hoofd- en onderverdeelinstallaties en besturingsinrichtingen.

SMART MCC’S

SMART MCC’s zijn energieverdelers waarin energie-groepen zitten (voor bijvoorbeeld het aansturen van motoren) die geheel zelfstandig kunnen functioneren. Deze energie-groepen hebben dus lokaal een eigen intelligentie, zodat ze onafhankelijk van het bovenliggende besturingssysteem kunnen functioneren.

Bij eventuele uitval van het overkoepelende besturingssysteem blijft de werking van de installatie gegarandeerd. Bovendien wordt daarmee ook het bovenliggende besturingssysteem ontlast; decentrale intelligentie. In deze decentrale energie-groepen zitten naast de functionele afhandelingen ook de nodige beveiligingssystemen. Daardoor is ook de veiligheid gegarandeerd en kan het publiek met een gerust hart ook door een verkeerstunnel rijden.

Vanaf april 2015 werd één van onze besturingstechnici toegevoegd aan het team van Eaton. Hij programmeerde SMART-energieverdelers voor de Ketheltunnel en diverse NET-Nood LVS – energiedistributiesystemen. “Vanwege zijn kennis van en ervaring met SMART MCC’s”, vertelt Hans Picard –Manager Engineering bij Eaton-, “was de besturingstechnicus van TCPM snel en volledig inzetbaar.”

Samen met het team van Eaton zorgde de senior besturingstechnicus van TCPM dat de specificaties klopten en werkten en werden de locale besturingseenheden gerealiseerd. Daarnaast werden uiteraard de gerealiseerde lokale besturingen met betrekking tot de protocollen uitvoerig functioneel getest, zonder dat daarbij de productie en de voortgang van het project hinder ondervonden. De tunnel is inmiddels op tijd in gebruik genomen.

woensdag, 16 maart 2016 13:17

Veranderingen ATEX-wetgeving

Op 20 april 2016 verandert de ATEX-wetgeving. Zowel ATEX 95 als ATEX 137 zijn dan niet langer geldig.

woensdag, 23 maart 2016 01:00

Verbinden en verbanden (Column)

Wanneer het gaat over lassen en kwaliteitsborging, dan gaat het al gauw over wet- en regelgeving, over compliance. Wat meer gechargeerd: over het doen wat anderen vinden dat je moet doen, over het 'halen' van je volgende audit. Terwijl het volgens mij zou moeten gaan over doen wat je zelf vindt dat nodig is. Over echte kwaliteit = klanttevredenheid.

Overal in de industrie, dus ook in de machinebouw, kom je mensen tegen die -op z'n zachtst gezegd- niet blij zijn met van hogerhand opgelegde regeltjes, 'wettelijk verplichte' keuringen, certificeringen enz. Volgens mij is dat te kort door de bocht.

vrijdag, 19 februari 2016 10:29

Monarch - actuators voor Oil- & Gassector

Emerson Valve Automation levert wereldwijd actuators (pneumatische, hydraulische, gas-hydraulische of elektrische aandrijvingen) om open/dicht kleppen voor de procesindustrie te automatiseren.  Dit gaat vanaf een levering van een enkelvoudige actuator voor een eenvoudige aan/uit klep tot een complete levering om alle kleppen in een proces, fabriek, booreiland….etc te automatiseren. Dit kan zijn inclusief engineering, productie, besturing, installatie en service.


Emerson Process Management

In Hengelo (OV) zit het Europese projectenbureau waar de actuators worden ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van een nieuwe serie actuators werd de ondersteuning van een constructeur van TCPM ingeschakeld.

Voor de ontwikkeling van een nieuwe serie, is het belangrijk dat de nieuwe actuators in één keer goed ontworpen worden. Alle onderdelen moeten precies goed zijn en passen. Onze constructeur legt uit: “Wanneer een gietmal namelijk gemaakt is en er daarna pas een ontwikkelfout ontdekt wordt, is deze mal onbruikbaar. En het maken van de mallen is een kostbare bezigheid… Daarom is het van belang om alle onderdelen goed op elkaar af te stemmen en de toleranties in de afwijkingen goed in de gaten te houden. Emerson heeft voor het doorrekenen van de tolerantie-afwijkingen een mooi systeem ontwikkeld.”

Langdurig proces

Het totale ontwikkeltraject van een nieuwe serie actuators duurt jaren en vindt niet alleen plaats in Hengelo. Ook in, bijvoorbeeld, India worden onderdelen ontwikkeld. Onze constructeur heeft in totaal ruim anderhalf jaar aan deze serie mee gewerkt. Voor het grootste exemplaar actuator in de serie ontwierp hij alle onderdelen en zorgde ervoor dat deze goed op elkaar afgestemd werden. Daarnaast ontwikkelde hij ook mee aan de drie kleinere modellen in de serie. Hierbij hield hij zich voornamelijk bezig met de huizen, zuigers, assen en toebehoren daarvan.

Dat het project een internationaal tintje had, was voor onze constructeur een nieuwe ervaring. “Maar daar heb ik wel heel veel van geleerd,” zegt hij, “van het hele project, trouwens! Ik kijk er met een prettig gevoel op terug en vond het eigenlijk wel jammer dat het project afgerond was.”

Ook Emerson is tevreden over de samenwerking. Edwin Schreuder, Director of Engineering bij Emerson, zegt daarover: “De constructeur van TCPM pakt nieuwe dingen snel op. Door zijn flexibele houding en zijn bereidheid om anderen te helpen, paste hij ook goed in de groep. Een volgende keer doe ik graag weer een beroep op TCPM.”

Het Integrated Product Development project (IPD) is een leergang bij de hogeschool Fontys in Eindhoven waarin studenten in hun voorlaatste jaar een praktijkopdracht krijgen die zij in multi-disciplinaire teams van 4 tot 8 studenten moeten uitvoeren. Deze keer zijn er 23 teams met ruim 100 studenten in totaal.

De opdrachten zijn inhoudelijk gebaseerd op vooral werktuigbouwkundige en elektrotechnische vraagstukken, maar ook voorzien van bijvoorbeeld marketing, design, informatica en mechatronische aspecten.

En dan de praktijk

Erik van de Vrugt gaf tijdens zijn keynote op 28 januari 2016 inzicht in de omstandigheden tijdens een turn-key levering van productieapparatuur aan een klant die deel uitmaakt van de internationale supply chain in de automotive industrie.

De huidige markt voor de ontwikkeling van productieapparatuur is internationaal, veeleisend en competitief.

De focus in de ontwikkeling is verschoven van voornamelijk technische aspecten in het verleden naar een veel complexer reeks voorwaarden vandaag. Dit creëert grote uitdagingen voor de ingenieurs die de oplossingen moeten verzinnen.

Niet-technische "complexe omstandigheden" eisen van het ontwikkelingsteam om te gaan met de globalisering in relatie tot het voldoen aan verschillende normen of om te gaan met het gebrek aan normen, het verleggen van ontwikkelrisico's vanuit de OEM's naar de supply chain, hoge eisen met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften, kostenbeheersing en verkorting van doorlooptijden.

Dit vraagt van de engineer buiten zijn eigen vakgebied ook skills op financieel gebied, een gedegen organisatie van werkzaamheden, communicatieve vaardigheden, beheersing vreemde talen, soms begrip voor de andere cultuur van internationale samenwerkingspartners enzovoorts.

Eriks lezing werd met enthousiasme ontvangen en ook hijzelf is erg enthousiast. “ Erik zelf: ”Het is erg leuk om aankomende engineers te vertellen over de dagelijkse praktijk van ons prachtige vak”.

woensdag, 11 november 2015 09:50

TCPM NEN 4400-1 gecertificeerd

TCPM Ingenieurs & Adviseurs is NEN 4400-1 gecertificeerd

Bij TCPM hadden we onze zaken natuurlijk altijd al op de rit, maar dit wordt nu bevestigd door het behalen van de NEN 4400-1 certificering. Dat betekent dat onze administratie en personeelsadministratie op orde zijn, dat wij op tijd onze omzetbelastingen en loonheffingen afdragen en dat al onze medewerkers in Nederland mogen werken.

Wat betekent dat voor u?

In principe verandert er voor u helemaal niets. Maar u weet wél - door samen te werken met een bedrijf dat het SNA-keurmerk heeft- dat u als opdrachtgever minder risico loopt op verhaal en boetes door de Belastingdienst en andere overheidsinstanties.
Voor dit keurmerk worden ondernemingen namelijk beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting in Nederland
  • Loondoorbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum-vakantietoeslag
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
  • Het voorkomen van risico's en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

De objectieve inspecties voor het keurmerk vinden in de regel twee maal per jaar plaats door inspectie-instellingen die een overeenkomst met de Stichting Normering Arbeid hebben gesloten en die door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd.

Wilt u meer weten over deze norm? Kijk dan op www.normeringarbeid.nl

dinsdag, 28 juli 2015 13:33

SixSigma-training Neopost

De afgelopen drie maanden hebben acht medewerkers van Neopost Technologies in Drachten zich met volledige overgave gestort op de SixSigma-training op Orange Belt-niveau. Naast hun normale werkzaamheden voerden ze een verbeterproject uit dat was gekoppeld aan hun eigen werkgebied.

De tijd die de medewerkers in hun projecten hebben gestopt is goed besteed. "Naar de toekomst toe, zie ik een rol voor me weggelegd om greenbelt's te ondersteunen of te assisteren, ik ken nu meer van de achtergrond" aldus Henk Lageveen, project manager bij Neopost.

Kennis opdoen en deadlines halen

De training had twee doelstellingen die verenigd werden.
Ten eerste is er het overdragen van de SixSigma-kennis. De eerste dag is helemaal besteed aan Lean SixSigma theorie. Tijdens de opvolgende vijf trainingsdagen is theoretische verdieping afgewisseld met het bespreken van de projecten in de praktijk.
Ten tweede is het realiseren van de projecten in hetzelfde tempo als de trainingsdagen tot doel gesteld. Elke twee weken werd een nieuw thema van de DMAIC-fasering behandeld. Deelnemers brachten de betreffende fase ten uitvoer en presenteerden de voortgang aan elkaar. "Op de juiste momenten werd de theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden en oefeningen waardoor de trainingsdagen vlot werden doorlopen", vult Neopost-medewerker Systse Engbrenghof nog aan.

Hoewel de tijd tussen de trainingsdagen beperkt was tot 2 weken, heeft iedereen zich stevig ingezet om de deadlines te behalen.
TCPM trainer Erik Admiraal: "De deelnemers zijn gemotiveerd en hebben ook veel eigen tijd gestoken in de projecten. Dat waardeer ik enorm".

De samenwerking tussen Neopost en TCPM verloopt al jaren zeer soepel. TCPM kan de gewenste ondersteuning bieden door flexibele engineeringscapaciteit te leveren, maar ook door het uitvoeren van Lean games, 5S workshops en maatwerk trainingen, zoals deze.

dinsdag, 07 juli 2015 10:20

Aggregaten voor olieplatform

Fischcon begon in 1981 als een bouwer van mobiele brandblusinstallatie en diesel aangedreven stand-alone installaties voor de on- en offshore en maritieme wereld. Fischcon groeide uit tot een ervaren leverancier en "Packager" voor hoge capaciteit brandblusinstallaties, generatorsetsen  hydraulic power packs voor de olie- en gasindustrie en de maritieme sector. Fischcon, dochter van Pon sinds 2007, kreeg via Pon Power Scandinavië (Olso, Noorwegen) de opdracht voor de levering van een Emergency- en een Essential noodstroom-dieselaggregaten (EDG en ESG) voor het nieuwe Gina Krog platform van Statoil.

Beide aggregaten zullen als back-up stroomvoorziening dienen voor de gasturbines op het productie platform Gina Krog, dat zal worden geëxploiteerd voor de kust van Stavanger, Noorwegen.

Het project is opgedeeld tussen twee Pon-filialen. Albert Pouw - projectmanager bij TCPM - is verantwoordelijk voor de Emergency generator (EDG) van dit grote project, waar hij sinds december 2013 aan werkt. Zijn team werkt aan de Emergency Genset (EDG) Deze EDG wordt samengebouwd in een aangepaste behuizing (custom made container), waarin behalve de generatorset met een 12-cilinder CATERPILLAR-motor met een nominaal vermogen van 1,7MW(e), alle bijbehorende sub-systemen, zoals de besturing, HVAC, motor diesel-, smeerolie en koel- en brandblussystemen, zijn opgenomen. Hiervoor voert Fischcon alle engineering, inkoop, constructie, assemblage en testen in-house uit.

Hij vertelt enthousiast over de uitdagingen die dit project biedt: "Statoil eist dat leveranciers voldoen aan specifieke normen, in het bijzonder ISO 3834-2 en strikte NORSOK / Statoil voorschriften. Fischcon had deze certificeringen nog niet, maar behaalde de ISO 3834-2 certificering binnen een paar maanden en al haar lassers en lasprocedures zijn nu gecertificeerd. Ook de coating aan de buitenzijde van de behuizing moest aan de zware NORSOK-eisen voldoen. Als langdurige bescherming tegen corrosie op het Noorse Plat hebben we hiervoor Thermal Sprayed Aluminium als coating gebruikt."

Strikte eisen

"Daarnaast stelt Statoil strikte eisen in verband met het maximale geluid en de koeling. Het maximale geluidsniveau buiten de behuizing mag nooit hoger zijn dan 75dB. De verschillende radiator koelers zijn op maat gemaakt voor de koeling van uitlaatgassen, HVAC-koeling en CATERPILLAR motorkoeling. Daarnaast wordt er buiten de behuizing een speciaal bluswatersysteem worden geplaatst", vervolgt hij. "Wanneer voltooid zal de EDG-container ruim 12 x 4,5 x 5m groot zijn en weegt zij ruim 80 ton."

Cultuurverschillen

De cultuurverschillen tussen de leveranciers van verschillende nationaliteiten, geven dit project nog wat extra complexiteit, volgens Albert. "We moeten daar echt aan wennen en ook de planning hierop aanpassen. Dat lukt niet altijd even goed. Helaas hebben we mede daardoor ook vertraging opgelopen."

Wijziging in structuur verbetert de voortgang

Om de twee sub-projecten beter te kunnen stroomlijnen, is er op een bepaald moment bewust voor gekozen ze als twee afzonderlijke projecten te behandelen met ieder zijn eigen ‘dedicated’ projectteam met engineers, inkoop, QC en productie-locaties, Fischcon (Vianen) voor de EDG en Topec (Papendrecht) voor de ESG. Daarbij werden ook de communicatielijnen veranderd. Dit is de doorloopsnelheid van beide projecten ten goede gekomen. Als projectmanager is Albert nog steeds op de hoogte van alle communicatie, maar niet meer alle communicatie loopt direct via hem. Voor hem geeft dit ook meer ruimte om zich te focussen op het leiden van het project.

Inmiddels nadert het project het einde: de eind-inspectie alsmede de integrale testfase (FAT) van de EDG met de opdrachtgever, DSME (de bouwer van het gehele platform in Zuid-Korea), Aker Engineering (projectteam in Kuala Lumpur) en STATOIL (eindklant & operator) zijn inmiddels met succes afgerond.

De laatste restpunten worden weggewerkt, waarna de hele installatie kan worden geconserveerd en gereed gemaakt voor verschepen naar Zuid-Korea, naar verwachting voor deze zomer.

De ESG is reeds onderweg naar de werf van DSME in Zuid-Korea. Voor het laatste nieuws over dit project en andere diensten van Fischcon verwijzen wij u naar de website van Fischcon

 

dinsdag, 26 mei 2015 08:00

Hijsen zonder heisa in Tilburg

Nemico BV is gespecialiseerd in het uitvoeren van technisch-logistieke projecten. Één van haar specialisaties is het transporteren en plaatsen van roltrappen, hellingbanen en rolpaden op projectlocaties. De projectlocaties kunnen variëren van een winkel in een winkelcentrum tot kantoorgebouwen, vliegvelden en treinstations.

Station Tilburg

Nemico kreeg de opdracht om tijdens de ingrijpende renovatie van het Station Tilburg de nieuwe roltrappen die toegang geven tot de perrons te plaatsen. Zij vroegen TCPM een modulair onderframe te ontwerpen. De bedoeling is, dat in telkens andere layouts op deze onderframes kolommen geplaatst kunnen worden. Deze kolommen dragen op hun beurt weer liggers ten behoeve van kraanbanen of ter ondersteuning van andersoortige hijspunten. De engineers van TCPM Engineering ontwikkelden de voet en rekenden de sterkte en stabiliteit van de in Tilburg te bouwen opstellingen door. Ook het draagvermogen van de voet is doorgerekend volgens de norm EN 1999. De opstellingen zelf voldoen aan het gedeelte betreffende hijs- en hefmiddelen van de machinerichtlijn.
Het voordeel van de door TCPM ontwikkelde onderframes is, dat zij ook bij toekomstige klussen in vrijwel alle situaties toe te passen zijn.
Inmiddels zijn de eerste twee roltrappen geplaatst en staat de plaatsing van de volgende op de agenda.

Stabiel

De heer Van Nes, Manager Projecten bij Nemico, is enthousiast: "Bij de plaatsing van de eerste twee roltrappen waren de medewerkers van ProRail en onze opdrachtgever onder de indruk van de constructie. Zoals verwacht hebben wij een zeer stabiele constructie gemaakt en gemonteerd." Ook over de samenwerking is hij zeer te spreken: "De flexibiliteit van TCPM tijdens de voorbereidingen van het project was wel erg fijn. Wanneer er voor een toekomstige klus berekeningen nodig zijn, zal ik zeker aan TCPM denken!"

Onze aanpak voor groei

TCPM is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau met ruim 200 medewerkers en 5 vestigingen in Nederland. We groeien al meer dan 25 jaar, samen met onze klanten. Die kennen we dan ook door en door. 

Ook groeien? Wij helpen u met complete en integrale oplossingen voor uw industriële omgeving. We maken industriële bedrijven beter door strategisch meedenken te koppelen aan een slimme en praktische aanpak. Onze combinatie van engineering, industriële veiligheid en projectmanagement is daarbij de sleutel.

Contact

Hoofdkantoor TCPM

Boogschutterstraat 40
7324 BA Apeldoorn

T. +31 (0)88 220 14 00
E. tcpm@tcpm.nl 

Bekijk alle vestigingen

© 2018 TCPM. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken