ATEX

Als fabrikant van ATEX-apparatuur of als ondernemer in de industrie heeft u te maken met wet- en regelgeving op het gebied van explosieveiligheid. Voldoet uw product aan alle verplichtingen binnen de ATEX-richtlijn 2014/34/EU (ATEX 114), zodat het veilig op de markt gebracht kan worden? En hebt u als ondernemer de explosiegevaarlijke gebieden en potentiële ontstekingsbronnen, zowel elektrisch als niet-elektrisch, in uw fabriek goed in beeld, conform de ATEX-richtlijn 1999/99/EG (ATEX 153)? Complexe materie, waarbij TCPM u ondersteunt als het gaat om gevarenzone-indeling, het nemen van technische en organisatorische maatregelen en het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD).

Onze meerwaarde

TCPM is medeopsteller van de Nederlandse praktijkrichtlijnen NPR-7910-1 (gas, damp, nevel) en NPR-7910-2 (stof) richtlijnen en heeft actief meegewerkt om ervaringen in deze richtlijnen te verwerken. Op basis van deze expertise helpen we ondernemers bij de aanpak om binnen ATEX 153 tot een goede indeling/classificatie van explosiegevaarlijke gebieden te komen, geven aan welke maatregelen u het beste kunt nemen om de zoneklasse te verlagen of zelfs te klasseren als geen explosiegevaarlijk gebied. Daarnaast ondersteunen we u bij de evaluatie van potentiële ontstekingsbronnen in geklasseerde explosiegevaarlijke gebieden. We beoordelen aan welke eisen uw apparatuur moet voldoen en begeleiden u bij inspecties van ATEX-apparatuur, bij ingebruikname en periodiek. Tevens beschikken wij over de expertise om dit te implementeren in veiligheidsmanagementsysteem van bijvoorbeeld BRZO (bijzonder risico zware ongevallen)-bedrijven. En als fabrikant kunt u bij ons terecht voor ondersteuning bij het volledig voldoen aan alle verplichtingen binnen de ATEX 114-richtlijn zodat u uw product op de markt kunt brengen.

 • U weet zeker dat u actueel bent op het gebied van explosieveiligheid en voldoet aan wet- en regelgeving
 • Mogelijk lagere zonering van explosiegevaarlijke gebieden en daarmee kostenbesparing
 • U kunt uw product zonder zorgen op de markt brengen
 • Bezoek van de Arbeidsinspectie en (BRZO-)toezichthouders vormen niet langer een probleem, aanvullende acties zijn niet nodig
 • Een veiliger werkomgeving, lager risico op (dodelijke) ongevallen
 • U voorkomt (grote) boetes

Richtlijnen

 • Whitepaper ATEX 153
 • ATEX 114 Richtlijn 2014/34/EU (voorheen ATEX 95 94/9/EG)
 • ATEX 153 Richtlijn 1999/92/EG (voorheen ATEX 137)
 • NPR 7910 deel 1 en 2
 • Normen die een relatie hebben met ATEX worden niet automatisch geharmoniseerd onder de ATEX-richtlijn 2014/34/EU. Kijk voor de actuele lijst van geharmoniseerde normen op http://ec.europa.eu

Benut onze kennis

Op zoek naar advies over wet- en regelgeving, ondersteuning bij de implementatie van constructieve maatregelen of de herziening van uw EVD? Neem dan contact op met Erik van de Vrugt, technisch directeur TCPM.

Erik van de Vrugt technisch directeur