Industriële veiligheid

Onze adviseurs industriële veiligheid zien een duurzame en veilige toekomst als hun missie. Met kennis van de laatste ontwikkelingen en (internationale) wet- en regelgeving leveren zij een cruciale bijdrage aan diverse projecten binnen de industriële sector. 

ATEX
CE-Markering
Drukvaten & drukapparatuur
Risico-inventarisatie & -evaluatie

Samenwerken met TCPM voor de best renderende oplossing

Samen met de opdrachtgever kijken wij graag naar het betreffende project en sparren we over een geschikte invulling. We zijn er trots op dat we met vele opdrachtgevers een langdurige relatie hebben. Dankzij wederzijds vertrouwen vormen wij voor hen een stabiele factor. Een prettige samenwerking maakt dat wij eenvoudig in kunnen spelen op specifieke behoeften en snel de benodigde kennis en kunde in kunnen schakelen.

Onze adviseurs industriële veiligheid adviseren en begeleiden opdrachtgevers in de omgang met risico’s op het gebied van machine- en procesveiligheid binnen de industrie. Ze brengen gevaarlijke situaties in kaart en dragen, op basis van een gedegen analyse, de best renderende duurzame oplossing aan. Door jarenlange ervaring en up-to-date kennis over wet- en regelgeving weten zij een op maat gemaakte strategie te ontwikkelen, die effectief toegepast kan worden.  

Richtlijnen en regelgeving

Machineveiligheid

Onder machines scharen productielijnen en (verpakkings)machines, maar ook sluiscomplexen, bruggen en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Wij kunnen bedrijven verder helpen met:

 • Veiligheid/HSE/Arbo
 • CE-markering voor nieuwe en bestaande machines
 • Risicobeoordeling binnen de machinerichtlijn
 • (verdiepende) Risico-inventarisatie en evaluatie binnen de Richtlijn Arbeidsmiddelen
 • Toetsing van uw drukapparaten binnen de Richtlijn Drukapparatuur
 • Functionele veiligheid (binnen machineveiligheid)

Procesveiligheid & Explosieveiligheid

Wij kunnen bedrijven verder helpen met de volgende wet- en regelgeving:

 • ATEX 153
 • ATEX 114
 • ARIE
 • BRZO-PBZO
 • HAZOP

Veiligheidsmanagementsystemen:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 22000
 • ISO 27001

Succesverhalen

Machineveiligheid bij sluis Eefde
Klinkend projectresultaat bij Heineken
tcpm-project-safeway Safeway: offshore oplossing op hoog niveau