Drukvaten & drukapparatuur

Als fabrikant van drukapparatuur moet u voldoen aan Europese en Nederlandse wetgeving rond het ontwerpen, vervaardigen, controleren en installeren van dergelijke apparatuur. Het waarborgen van de veiligheid heeft dan de hoogste prioriteit. Welke richtlijn(en) nu precies op uw product van toepassing is (zijn), hoe die op elkaar ingrijpen en zich vertalen naar de praktijk, kan een hele zoektocht zijn. TCPM begeleidt uw engineers van a tot z door het hele proces, zodat u zonder zorgen een veilig product in de markt kunt zetten. 

Onze meerwaarde
De adviseurs industriële veiligheid van TCPM beschikken over ruime kennis van het ontwerpproces en hebben jarenlange ervaring met ontwerpen conform de vigerende wet- en regelgeving rond drukapparatuur en veiligheid. Wij weten hoe u moet ontwerpen om aan de norm te voldoen en hoe u tot een veilig product komt. Hiertoe helpen we u bij de toepassing van alle componenten, geven we aan welke stappen u moet zetten qua machineveiligheid, lopen we met u door het ontwerpproces en stellen we samen met u de vereiste documentatie op. Indien gewenst kunnen we ook de eindcontrole doen op het technisch dossier met het oog op CE-markering. Hiervoor voeren we in samenwerking met uw engineers een risicobeoordeling uit en bepalen we maatregelen om die risico’s te reduceren. Tevens kunnen we u ondersteunen met het berekenen van de betrouwbaarheidsniveaus van veiligheidsfuncties. Kortom, vanaf specificaties tot en met verificatie en validatie staan wij u terzijde. Concreet betreft het de volgende stappen:

 • Risicobeoordeling.
 • Conformiteit(sbeoordeling) van een product.
 • Technische documentatie.
 • Opstellen gebruikersinformatie (instructies, waarschuwingen en pictogrammen).
 • Vaststellen minimaal noodzakelijke informatie op typeplaatje.
 • CE-markering.
 • EU-conformiteitsverklaring.

Voordelen voor u

 • Betrouwbare risicobeoordeling. Voldoen aan de normen is een goede handleiding om risico’s eruit te halen
 • Verantwoordelijkheden zijn helder en goed verdeeld
 • Werkproces op orde, zowel qua ontwerpproces als qua documentatie
 • Geen kosten naderhand omdat een ontwerp gecorrigeerd moet worden. Voorwaarde is wel dat we al aan de voorkant van het ontwerpproces betrokken zijn
 • Al tijdens het ontwerptraject is duidelijk welke documentatie u moet opleveren – niet pas bij inbedrijfstelling of het testen van het ontwerp
 • Begeleiding gedurende het gehele proces, van specificaties tot verificatie

Richtlijnen

 • Richtlijn drukapparatuur (2014/68/EU)
 • Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm (2014/29/EU)

Benut onze kennis

Zeker weten dat u een veilig product op de markt zet? Neem dan contact op met Erik van de Vrugt, technisch directeur TCPM.

Erik van de Vrugt Technisch directeur