Risico-inventarisatie & -evaluatie

Een belangrijke vraag voor elke machinebouwer is of hun machine voldoet aan de Machinerichtlijn – voorwaarde om een product überhaupt op de markt te kunnen brengen. Maar welke normen zijn nu precies op uw machine van toepassing? En hoe kiest u uit twee oplossingen de beste, werkbare variant? Zijn de risico’s voldoende gereduceerd en wanneer is veilig ook veilig genoeg? Want naast veilig moet een machine uiteraard ook rendabel zijn.

Onze meerwaarde

TCPM heeft zowel veiligheidsdeskundigen als engineers in huis, die exact weten welke maatregelen mogelijk en acceptabel zijn om risico’s te elimineren. We begeleiden u tijdens het ontwerpproces en helpen u EU-richtlijnen te vertalen in de meest praktische oplossing door af te bakenen wat u wel en niet nodig hebt. Per risico bepalen we specifieke maatregelen en met de totaaloplossing in het achterhoofd kijken we stappen vooruit om te voorkomen dat voorgestelde maatregelen nieuwe risico’s introduceren. Onze adviezen zijn bovendien navolgbaar: we laten zien wat we veranderen aan een ontwerp en hoe dat de machineveiligheid vergroot. 

Daarnaast bieden we u de volgende instrumenten om machineveiligheid binnen uw organisatie verder te bevorderen:

 • Bronaanpak, met inschakelen van benodigde disciplines of kennis.
 • Vragenlijsten voor inzicht in de effecten van een mutatie.
 • Risicobeoordeling is onderdeel van wijzigingsprocedures (proces/product).
 • Risicobeoordeling is onderdeel van onderhouds- en reparatieprocedures..

Machines moeten verder geïntegreerd worden in de arbeidsomgeving en voldoen aan de richtlijn Arbeidsmiddelen. TCPM helpt u om multidisciplinair, vanuit ervaring met de dagelijkse praktijk, gevaren in uw eigen werkomgeving te onderkennen, deze te waarderen tot risico’s en die risico’s te evalueren in onderlinge samenhang. Met onze RI&E (Risico-Inventarisatie & -evaluatie) leveren we steeds maatwerk voor uw vraag, met oog voor veiligheid, kosten én functionaliteit.

 • Praktische totaaloplossing dankzij onze brede kijk en systematische, integrale benadering van machineveiligheid
 • Een soepeler lopend ontwerpproces en een ‘first time right’ ontwerp (tijdwinst)
 • Voorkomen van kosten doordat veiligheid vroegtijdig in het ontwerp wordt meegenomen. Pleisters plakken als het ontwerp al vastligt, is verleden tijd!
 • Ervaren veiligheidsadviseurs die kunnen terugvallen op collega’s met kennis van machinebouw en besturingstechnologie
 • Uitleg EU-wetgeving voor internationale machinebouwers op basis van internationale ervaring en ervaring met het mkb (traditioneel en innovatief).
 • Sectorbrede kennis van wat mogelijk en acceptabel is qua veiligheidsmaatregelen. Deze kennis zetten we in voor producenten en voor opdrachtgevers die een custom-made machine inkopen.
 • Minder gevaarlijke situaties betekent minder ongevallen én minder ongewenste stopsituaties.

Richtlijnen

 • Machinerichtlijnen
 • EU-richtlijnen
 • Richtlijn Arbeidsmiddelen

Benut onze kennis

Behoefte aan een deskundige blik en praktisch advies op het gebied van machineveiligheid? Neem dan contact op met Erik van de Vrugt, technisch directeur TCPM.

Erik van de Vrugt technisch directeur