Volop kennisdeling tijdens inspirerende ontbijtsessie

TCPM staat voor kennis delen. Op dinsdag 9 november vond daarom weer een TCPM ontbijtsessie plaats. Dit keer met als thema ‘Machinerichtlijn op de schop! Nee toch?’
Samen met de groep aanwezigen werd onder het genot van een heerlijk ontbijt gediscussieerd over de opvolger van de Europese Machinerichtlijn.

Machinerichtlijn
Tijdens de ontbijtsessie werd het actuele thema rondom de opvolger van de machinerichtlijn behandeld. De plannen, de onzekerheden, maar vooral de gevolgen van de aanpassingen aan de Machinerichtlijn op de werkzaamheden in en verplichtingen voor de industrie werden besproken. Het tijdpad van de update van de Machinerichtlijn is nog onzeker, evenals hoe alle bestaande en nieuwe onderwerpen uiteindelijk verwoord gaan worden. Allerlei belangenorganisaties lijken alvast de noodklok te luiden. Maar waar draait het nu echt om? Tijdens de ontbijtsessie gingen we hierover in gesprek. De voorlopige conclusie: wie nu al serieus bezig is met machineveiligheid en CE-markering hoeft zich niet teveel zorgen te maken over de komende Machineproductenverordening.

Programma
Om 07.00 uur stroomden de eerste gasten binnen voor een kop koffie en een heerlijk ontbijt. Erik van de Vrugt (technisch directeur TCPM) heette iedereen van harte welkom. Vervolgens ging spreker Harry Borsje, sr. adviseur Industriële Veiligheid bij TCPM, in op de ontwikkelingen, die een herschikking van de Machinerichtlijn noodzakelijk maken. Er werd gestart met het uitleggen van de richtlijn en de herschikking. De voorgestelde wijzigingen werden vervolgens vertaald naar de concrete eisen voor de industrie en machinebouwers. “Prettig om op deze manier te delen wat de veranderingen zullen zijn”, vond Jeroen Clabbers, Engineering Manager bij IHI Hauzer Techno Coating B.V., een van de aanwezigen deze ochtend. “De machinerichtlijn is voor mij uiteraard bekende materie, maar het was prettig om te horen wat de uitbreiding van deze richtlijn precies inhield. Zo’n richtlijn wordt eens in de aantal jaren geüpdatet, en het besef dat er bepaalde dingen zullen gaan spelen is voor mij heel belangrijk.”

Meer weten?
Meer weten over het voorstel voor de nieuwe Europese Machineproductenverordening? Bezoek dan TCPM op het Engineering Event SAFETY op 17 november 2021 in Den Bosch, waar Harry Borsje als Safety Doctor voor u klaar zit om uw vragen te beantwoorden. Of luister eens onze nieuwe podcastaflevering op onze podcastserie We Love Engineering. In de eerste aflevering praten we met Harry Borsje en Erik van de Vrugt ook over de nieuwe Machineproductenverordening. U kunt ook contact opnemen met Harry Borsje. Dit kan via h.borsje@tcpm.nl