Klinkend projectresultaat bij Heineken

Roman Antonowycz, projectmanager bij TCPM, voerde de afgelopen jaren diverse projecten uit voor de bekendste brouwer in het land. Een daarvan was de vervanging van een beschadigde tank. Het ging om een zogeheten bostelsilo, een tank waarin het kaf van de gerst wordt opgeslagen om later te worden verwerkt tot veevoer. De planning was strak: de werkzaamheden moesten tijdens een korte brouwstop plaatsvinden en dus tot in de puntjes moesten worden voorbereid. “Door die lagere opslagcapaciteit zitten de andere silo’s eerder vol en moet je stoppen met brouwen. Om dit te voorkomen, werden de silo’s ook in de weekenden geleegd, maar dat was slechts een tijdelijke oplossing”, verklaart Roman.

Specificaties toetsen
Roman leidde niet alleen het project in goede banen, maar wist met een andere materiaalkeuze tevens een kostenbesparing te realiseren voor zijn opdrachtgever. “Tijdens de koffie vroeg iemand of ik aan kunststof had gedacht. Dat idee heb ik opgepakt en onderzocht. Toen bleek die optie diverse voordelen te hebben: de tank is lichter, wat minder risico’s met zich meebrengt bij het hijsen, en de bostel glijdt er makkelijker door omdat kunststof gladder is.” Hij vroeg alle specificaties op bij de leverancier en toetste deze samen met de technologen van Heineken aan de internationale norm. “Het materiaal moet bestand zijn tegen warmte, chemicaliën en zuren. Uit de tests kwam naar voren dat er geen technische bezwaren bestonden tegen een kunststof tank. Bovendien is een lichtere tank ook beter voor de constructie waar deze op rust en was het kostentechnisch een hele interessante oplossing.”

Krappe planning
Tijdens het project werkte Roman nauw samen met de afdeling Productie van Heineken. Zelf hield hij zich bezig met het programma van eisen, fund application, het projectplan en het managen van de inkoop en de uitvoering van het project. Voor het vervangen van de bostelsilo maakte hij gebruik van een reeds geplande brouwstop (shutdown), die één of twee keer per jaar voorkomt en niet langer mag duren dan drie dagen. Dat was een hele uitdaging. “Binnen die krappe planning moesten we de oude silo verwijderen en de nieuwe plaatsen. De nieuwe silo werd per schip aangevoerd en moest klaarliggen”, zegt Roman. “Om de silo te vervangen, waren twee kranen nodig en moesten we over het brouwhuis heen hijsen.”

Nieuwe hulpmiddelen
Om het risico van falen zo klein mogelijk te maken, nam Roman diverse preventieve maatregelen. “Ik heb laten doorrekenen of de hijsbalken voldeden aan de Nederlandse norm, het brouwhuis en het laboratorium ontruimd tijdens de werkzaamheden en uiteraard een gecertificeerde hijser ingehuurd”, vertelt hij. “Ook liet ik hulpmiddelen ontwikkelen om de 25 jaar oude silo er veilig uit te hijsen. Want het was maar de vraag of de twee stalen oogjes zijn gewicht nog konden dragen. We hebben daarom een kabel door de tank gestuurd en die met een haak aan een balk aan de onderkant werd bevestigd. Zo zat de tank op drie punten vast.”

Staaltje verandermanagement
Uiteindelijk realiseerde Roman en zijn team het project op tijd en binnen budget. “De grootste uitdaging was het feit dat ik een ander materiaal en net een andere vorm en grootte wilde gebruiken dan de opdrachtgever gewend was. Dan is het zaak om als projectmanager alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, een staaltje verandermanagement, zeg maar. Dat is gelukt. Het mooie was dat we ook nog budget overhielden. Klant blij en ik ook, want dan vragen ze je nog een keer voor een volgend project”, vertelt Roman.