Samenwerkingsvormen

Vanuit een samenhangend pakket aan diensten maken wij onze opdrachtgevers (nog) succesvoller. Afhankelijk van het project of vraagstuk kijken we samen met de opdrachtgever naar een passende samenwerkingsvorm. Vanuit een pragmatische aanpak sturen wij op het beste resultaat.

Regie

Onze vakkundige ingenieurs en adviseurs, met uiteenlopende expertises, helpen graag bij het oplossen van uw vraagstukken. Wij bieden een flexibele vorm van samenwerken op basis van vertrouwen. Samen met u geven we een optimale invulling aan uw vraagstelling en vindt verrekening op basis van gewerkte uren plaats. Omdat TCPM een unieke combinatie van diensten aanbiedt (engineering, projectmanagement en industriële veiligheid), versterken onze teams elkaar onderling in deze expertises en bieden we u een oplossing die nét een stapje verder gaat.

Managed service

Met deze vorm van samenwerken worden uw engineeringswerkzaamheden uitbesteed op één van de kantoren van TCPM. Vanwege onze jarenlange ervaring zitten techniek en organisatie in ons DNA en daarmee zorgen wij voor een beheersbaar werkproces. Door middel van wekelijkse voortgangsoverleggen met onze interne projectleider/leadengineer houdt u de regie over het project en heeft u maximale controle over kosten, kwaliteit en tijdsbesteding (doorlooptijd). Onze full-service kantoren beschikken over state of the art werkplekken, moderne ICT faciliteiten en systemen (CAD/FEM/FEA).

Farm-out

Farm-out is een structurele samenwerking, waarbij in essentie de ontwikkeling van een product (deels) wordt uitbesteed. TCPM krijgt de gelegenheid om bekend te raken met uw organisatie: met de techniek, systemen, werkwijze én medewerkers. Dit betreft een samenwerkingsvorm met een maximale vrijheid in werkverdeling, waarbij we vooraf een goede indicatie geven van tijd en budget. Omdat er geen tussentijdse meer-/minderwerk-verrekeningen plaatsvinden, wordt er een lagere stuurlast gerealiseerd. Zo komen we tot een effectiever projectproces. Uiteraard neemt TCPM ook een deel van de inspanning voor haar rekening, namelijk om het gewenste prestatieniveau te bereiken binnen het afgesproken tijdsbestek.

Een goede oplossing wanneer voor u het verschuiven van levertijden niet (meer) mogelijk is en het verkorten van levertijden het verschil maakt tussen winst en verlies van de opdracht. Met een Farm-out oplossing hoeft u niet telkens opnieuw mensen in te werken. Uw organisatie verzekert zich hierbij van relevante en flexibele capaciteit, kennis, schaalgrootte en slagkracht.

Fixed price

Elk project is maatwerk. Voordat wij met een project van start gaan, zorgen we dat we uw business case kennen. Wij maken uitgangspunten, doelen, scope, budget, belanghebbenden en interacties van het project inzichtelijk. Hierbij maken we gebruik van het TCPM Framework, waarmee we een goede projectbeheersing nastreven. Afhankelijk van de wensen en de op te leveren deliverables, kunnen wij het gehele project of een fase ervan aanbieden tegen een vaste prijs. Met de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat nemen wij het projectrisico over. Onze vaststaande prijzen betekenen geen onverwachte kosten, stabiliteit en zekerheid.

Turnkey

Naast het verzorgen van het ontwerp, beschikt TCPM over een netwerk van toeleveranciers voor de realisatie van het gemaakte ontwerp. Onze leveranciers worden vroegtijdig betrokken in dit proces om maximale kennis in te kunnen brengen. Ook hier werken we gefaseerd conform ons TCPM Framework en ontzorgen we u maximaal.

Service Level Agreement (SLA) voor onderhoud en reparatie

Bij projecten gerealiseerd door TCPM kan in onderhoud en reparatie worden voorzien. Wederzijdse verplichtingen en prestaties kunnen in detail in een Service Level Agreement (SLA) worden vastgelegd, zodat het kwaliteitsniveau gewaarborgd blijft.

Meer informatie?

Meer informatie over de samenwerkingsvormen van TCPM? Neem contact op met Mark Tuinte, commercieel directeur TCPM.

Mark Tuinte commercieel directeur