Modulaire windturbinetorens voor Lagerwey

De Nederlandse fabrikant Lagerwey (sinds 2018 onderdeel van Enercon), gevestigd in Barneveld, legt zich toe op het ontwikkelen en produceren van windturbines. Een technologische innovatie voor het duurzaam opwekken van windenergie. Voor de ontwikkeling en uitdetaillering van een nieuwe generatie modulaire windturbinetorens deed zij een beroep op de kennis, ervaring en capaciteit van TCPM. 

Modular Steel Tower

Voor de windturbines ontwikkelt Lagerwey sterke, lichte mastoplossingen. Zoals de Modular Steel Tower (MST), buisvormige torens van metalen platen. Het mastontwerp is eenvoudig ter plekke te monteren door de platen met voorgespannen bouten aan elkaar te bevestigen. De MST is een relatief lichte mast, de voordelen hiervan: vermindering van 75% in transportbewegingen, daarmee ook een verlaging in de transportkosten en de mogelijkheid om steeds hogere masten te bouwen.

Overname projectleiding

Nadat de eerste secties van de nieuwe generatie torens door TCPM-medewerkers op locatie bij en in overleg met Lagerwey zijn ontwikkeld, namen wij de projectleiding over. Onze medewerkers werkten vanuit het TCPM-kantoor in Apeldoorn. In nauw contact met engineers en projectmanagers van Lagerwey zijn alle overige secties en torenvarianten, inclusief internals, verder ontwikkeld en uitgedetailleerd. Eventuele problemen en tekortkomingen in de engineering, productie en installatie, die in de praktijk werden opgemerkt bij bestaande torenontwerpen en het eerste prototype van de nieuwe generatie, zijn hierin direct verwerkt. Door een combinatie van verschillende torenhoogtes, toepassingen en turbinetypes zijn er uiteindelijk 190 sectievarianten uitgedetailleerd.

“De samenwerking met TCPM verloopt soepel, pragmatisch en volgens gemaakte afspraken. TCPM is al jaren een stabiele partner voor onze engineeringsafdeling, zij werken met hoge zelfstandigheid aan onze mastontwerpen. Het ontwerp en reviewproces is daarbij samen met TCPM iteratief verbeterd om zo dicht mogelijk ons first-time-right principe te volgen.”

Lagerwey

Ontzorging opdrachtgever

Met expertises op het gebied van windenergie engineering, projectmanagement en industriële veiligheid boden wij een samenhangend pakket aan diensten en leverden we een meerwaarde aan dit project. Door vanuit het TCPM-kantoor een directe verbinding tot stand te brengen met de Lagerwey PDM-omgeving is de ontwikkeling en uitdetaillering efficiënt uitgevoerd.

De specifieke kennis en ervaring van onze engineers en de korte, directe communicatielijnen met engineering en projectmanagement van Lagerwey zorgde voor een effectieve samenwerking. Daarbij was er ten alle tijden grip op de planning, voortgang en budgetbewaking. Door procesbewaking en kwaliteitsborging vanuit TCPM werd de opdrachtgever daadwerkelijk ontzorgd.

Vervolg succesvolle samenwerking

Dit is tevens reden geweest voor Lagerwey om vervolgontwikkelingstrajecten ook samen met TCPM op te pakken. Op dit moment vindt er door TCPM op twee verschillende fronten mechanical engineering plaats: voor het Lagerwey Platform managementteam het onderhoud van bestaande turbinetypes en voor Enercon de ontwikkeling van een nieuwe generatie HST torens. Naast mecanical engineering is TCPM inmiddels ook, naar volle tevredenheid, voor Lagerwey / Enercon actief op het gebied van structurele analyse-vraagstukken en industriële veiligheid.

Mobiele duurzame stroomoplossingen
tcpm-project-safeway Safeway: offshore oplossing op hoog niveau