Nieuwe eigen besturingsstandaard voor Waste Treatment Technologies

Waste Treatment Technologies (WTT) in Oldenzaal, onderdeel van het Canadese Convertus, ontwerpt en levert installaties voor het composteren en/of vergisten van organisch afval. Om de besturing ervan nog meer toe te spitsen op de unieke bedrijfsprocessen, wil het bedrijf een eigen standaard voor software en SCADA-systeem ontwikkelen, en tevens intern een medewerker laten opleiden tot PLC-programmeur. TCPM biedt hiervoor exact de juiste expertise.

Afvaltunnels

De composterings- en vergistingsprocessen vinden plaats in betonnen, af te sluiten ‘tunnels’ waar het afval met shovels ingereden wordt. De besturing van de installatie zorgt voor optimale condities in de tunnel qua luchtvochtigheid, temperatuur en zuurstofgehalte, om het composteren of vergisten zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. Verder omvat de installatie aan- en afvoerkanalen voor (verse) lucht en water, apparatuur om de lucht te zuiveren van ongewenste stoffen en stank, en apparatuur en tanks voor de behandeling van het (proces)water.

Afval bevat nog zo veel grondstoffen. Wij zetten ons er hard voor in om waarde te winnen uit reststromen en groen, tuin- en huishoudelijk afval om te zetten naar compost, biogas en overige waardevolle producten. Nu gas duur is, worden alternatieve bronnen voor warmte en energie nog interessanter.

Sander ten Hove, Engineering and Innovation Manager bij WTT

Trend doortrekken
WTT maakte de afgelopen tijd een slag op het vlak van procestechniek met steeds meer detailengineering, voor bijvoorbeeld skids. “Door op productniveau tekeningen te leveren voor het bouwen van installaties, steeg de kwaliteit en werden doorlooptijden verkort. Daarom hebben we besloten die trend door te trekken naar elektro- en software-engineering en ook die in eigen huis te nemen”, verklaart Ten Hove. “PLC-engineers zijn echter schaars en lastig te vinden. Uiteindelijk bood de afdeling industriële automatisering van TCPM uitkomst. De binnen TCPM beschikbare expertise sloot naadloos aan bij onze vraag: het opzetten van een softwarestandaard en het intern opleiden van een van onze medewerkers tot PLC-programmeur om onze eigen processen nog krachtiger te maken.” Besturingstechnicus Matthijs Bergevoet is vanuit TCPM betrokken bij de standaardisatie en deelt zijn kennis en ervaring met de medewerkers van WTT.   

Verbeterslag
Welk proces je ook bestuurt, er zijn altijd systeemspecifieke zaken, weet Bergevoet. “Daarom heb ik me eerst verdiept in de processen van compostering en vergisting. Vervolgens hebben we de PLC-software van de twee huidige leveranciers bestudeerd. De onderlinge verschillen bleken behoorlijk groot. Verder zijn sommige blokken vergrendeld en niet inzichtelijk, andere hebben we wel kunnen beoordelen op basis van bestaande programmeernormen”, zegt hij. “Elian, de WTT-medewerker die ik ga opleiden, heeft als procesengineer veel kennis van het proces. Hij weet wat er in de tunnel gebeurt en moet gebeuren. Dat vergemakkelijkt het programmeren. Omgekeerd doet hij veel toegepaste kennis op doordat we voor een echte installatie bezig zijn.”

Volgens Ten Hove heeft een eigen standaard duidelijke voordelen: “Softwareleveranciers gebruiken voor hun software veelal generieke bouwstenen om zo veel mogelijk klanten te kunnen bedienen. Die codes willen we overzichtelijk samenvatten en eruit destilleren wat voor onze processen essentieel is. Zo willen we komen tot een mooi slank systeem toegespitst op onze nichemarkt, en met die standaard echt een verbeterslag maken.”

Aantrekkelijk user interface
Ook het SCADA-systeem om installaties te kunnen bedienen en monitoren, neemt Bergevoet onder de loep. “Kleurstelling, lettertype, signaleringen en dergelijke van het bedieningspaneel en de getoonde parameters moeten aantrekkelijk zijn, want die heeft de klant straks continu op het scherm. Samen met Elian heb ik de huidige symbolen van onder meer pompen, kleppen en ventilatoren bekeken, die aangepast en de opties voorgelegd aan de WTT-collega’s. Momenteel zijn we bezig hun reacties te verwerken.” Ten Hove onderschrijft het belang van een eigen user interface. “We willen de look & feel nog eenmaal van scratch af aan opbouwen en uniformeren, en een visualisatie creëren die past bij onze organisatie.”

Ten Hove is tevreden over de samenwerking met TCPM. “Matthijs past goed in het team en de samenwerking met Elian verloopt eveneens goed. De eerste milestone is inmiddels gehaald: het opzetten en delen van de interface. Nu gaan we de overige werkzaamheden inplannen in de tijd en dan gaan we resultaten zien: een eigen standaard en een medewerker die straks als PLC-programmeur aan de slag kan.”

 

Bekijk ook deze projecten

BD Kiestra project engineering TCPM Insourcing van een zelf ontworpen laboratoriumsysteem
Mobiele duurzame stroomoplossingen
Modulaire windturbinetorens voor Lagerwey