Analyse & Simulatie

De snel veranderende markt en sterk verkorte levensduur van producten dwingt fabrikanten tot een effectief productontwikkelingsproces. Een kortere terugverdienperiode vergroot immers het risico. Hoe mooi zou het zijn als u vóór fabricage de betrouwbaarheid en functionaliteit al maximaal kon voorspellen?

Betrouwbaar en solide

De kracht van een analyse met behulp van de Finite Element Method (FEM) is dat deze inzicht biedt in het gedrag van complexe constructies onder bepaalde omstandigheden. Achteraf, ter verklaring van bijvoorbeeld vervorming, vermoeiing of eigenfrequentie, om vervolgens producten of machines te verbeteren. Maar natuurlijk ook vooraf, in de productontwikkelingsfase, zodat dit zo veel mogelijk ‘first time right’ gebeurt. Aantoonbare voorspelbaarheid van functionaliteit en betrouwbaarheid is een belangrijk pluspunt voor goedkeuring door certificerende instanties, wat weer helpt de time-to-market te verkorten.

 

Onze meerwaarde

TCPM voorziet u van betrouwbare en solide analyses, om zo samen tot inventieve, praktisch werkende en rendabele oplossingen te komen. Op basis van softwarematige en waar mogelijk ook handmatige sterkteberekeningen tonen we aan hoe een product zal functioneren in operationele condities. Dit doen we in (zeer gedetailleerde) simulaties. Onderzoek naar een breed spectrum van mechanische, thermische tot magnetische belasting resulteert in het ultieme ontwerp, gebruikmakend van de optimale combinatie van materialen. Dit uiteraard conform de eisen aan sterkte en stijfheid. Nieuwe technologieën zoals 3D-printing stellen ons in staat steeds preciezer te engineeren en zo materiaal (en kosten!) te besparen.

 • Kortere ontwikkeltijd, minder fysieke prototypen en minder testen
 • Inzicht in productgedrag en welk product het beste aansluit bij uw eigen behoefte of die van uw klant
 • Slimmer/efficiënter produceren
 • Besparen op materiaal (lichtere constructie!) en onderhoud (minder faalkosten)
 • Aantoonbaar voldoen aan normstellingen voor mechanisch gedrag (certificering)
 • In het geval van falen van een product kan de numerieke analyse inzicht geven in welke veranderingen er doorgevoerd moeten worden om dit in de toekomst te voorkomen.

Onze kennisgebieden

Ons team heeft jarenlange ervaring in de wind industrie, met onder meer de ontwikkeling en analyse van (componenten van) complete wind turbines. Onze kennis en ervaring wordt internationaal ingezet voor diverse projecten, vanaf concept fase tot retrofit engineering.
Daarnaast zijn wij uiteraard actief voor alle industrieën waar de kennis van de onderliggende numerieke modellen van belang is.

Enkele voorbeelden van analyses waarmee opdrachtgevers worden geholpen:

 • FEM analyse en optimalisatie van hijsframes en productiegereedschappen.
 • Sterkte- en vermoeiingsberekeningen van funderingsankers in de windindustrie.
 • Onderzoek naar schadeoorzaak van generator rotor van een windturbine.
 • FEM analyse van aluminium frames ter beoordeling van sterkte en doorbuiging.
 • FEM analyse van stalen skid frames onder belasting van gewicht, wind, elektrische schakel- en kortsluitkrachten.
 • Sterkte-, eigenfrequentie- en vermoeiingsberekeningen voor coolers van windturbines ten behoeve van certificering.
 • Sterkte-, transport-, hijs- en eigenfrequentieberekeningen voor scrubbers in de maritieme industrie.
 • Ontwerp en verificatie boutverbinding tussen staal- en betondeel van windturbinetoren, ten behoeve van certificering.
 • CFD simulatie van de stroming door de leidingen van een sproei-installatie.
 • Creëren van tool voor ballast bepaling en sterkteberekening voor ondersteuning van zonnepanelen op bebouwing.
 • Thermo-mechanische analyse ten behoeve van koelinstallaties.

Benut onze expertise

TCPM voorziet u van betrouwbare en solide analyses, om zo samen tot inventieve, praktisch werkende en rendabele oplossingen te komen.

Benieuwd hoe wij vanuit onze Competentie Analyse & Simulatie u op voorsprong zet? Neem dan contact op met Theo de Gruiter, competentie center leider Analyse & Simulatie bij TCPM

Theo de Gruiter competentie center leider Analyse & Simulatie

Software waarmee wij werken
Ansys, MathCAD, MS Excel, SolidWorks

Werkwijze
Onze toegevoegde waarde ligt in het feit dat we kennis hebben van zowel engineering, projectmanagement als industriële veiligheid. Die kennis bundelen we in het TCPM Framework, een integrale ontwerpmethodiek. Of het nu gaat om een nieuw ontwerp of om het optimaliseren van een bestaand ontwerp, met het TCPM Framework volgen onze engineers bij elke opdracht steeds eenzelfde eenduidige en beproefde werkwijze. Zo bent u verzekerd van het best renderende productie(hulp)middel dat voldoet aan de betreffende wettelijke eisen.

Samenwerkingsvormen
Om optimaal aan te sluiten bij uw vraag, bespreken we graag samen met u welke samenwerkingsvorm het beste past bij het project en uw wensen.

 • Regie
 • Managed service
 • Farm-out
 • Fixed price
 • Turnkey
 • Service Level Agreement

Gerelateerde artikelen:

Projecten

Modulaire windturbinetorens voor Lagerwey
Alva Laval Alfa Laval gaat voor de max bij nieuwe scrubber
tcpm-project-safeway Safeway: offshore oplossing op hoog niveau