TCPM Framework

Deze eigen ontwerpmethodiek biedt ons handvatten voor een beheersbaar en goed werkend proces dat leidt tot de best renderende oplossing.

Zo moeten bijvoorbeeld machines tegenwoordig duurzaam, veilig en exceptioneel functioneel zijn. Vanuit het TCPM Framework zetten we onze kennis optimaal in om een goed productie(hulp)middel neer te zetten passend binnen de businesscase.

Ook voor onderzoeksvraagstukken helpt het TCPM Framework om op een gestructureerde wijze tot een gedegen antwoord te komen.

Onze experts brengen hun eigen (markt)kennis en ervaring mee, waardoor ze een waardevolle aanvulling zijn, snel kunnen schakelen en bijdragen aan een vliegende start van het project.

Right first time engineering

Of het nu gaat om een nieuw ontwerp of om het optimaliseren van een bestaand ontwerp, met het TCPM Framework volgen onze engineers bij elke opdracht dezelfde eenduidige en beproefde werkwijze. Dat begint met goed luisteren naar wat de opdrachtgever wil en blijven doorvragen om tot de kern te komen. Dit vergroot de kans op right first time engineering.

Design for Six Sigma toolbox

Het TCPM Framework bevat daarnaast de Design for Six Sigma toolbox, met gedefinieerde deliverables per projectstap. Dat zorgt ervoor dat uw project op tijd, conform specificaties en binnen budget wordt opgeleverd. Oftewel: optimale projectbeheersing.

Projecten

Alva Laval Alfa Laval gaat voor de max bij nieuwe scrubber
Marel-Food-Logistic TCPM Geavanceerd transportsysteem voor voedsellogistiek
BD Kiestra project engineering TCPM Insourcing van een zelf ontworpen laboratoriumsysteem
Innovatieve oogstrobot voor asperges
Klinkend projectresultaat bij Heineken
Mobiele duurzame stroomoplossingen
Modulaire windturbinetorens voor Lagerwey
tcpm-project-safeway Safeway: offshore oplossing op hoog niveau